Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

RM 2017

NF Bergslagens Solsport önskade alla delegater från föreningarna välkomna till Gustavsbergs Naturistcamping.

Sveriges Naturistförbund firade 60 år och stod för (bekostade) underhållningen.

Förbundsstyrelsen hade även bjudit in representanter för NNF, DNU.

Själva Riksmötet/Årsmötet hölls lördagen den 29 juli. På fredag den 28 juli hölls Utvecklingskonferens. 

Vi publicerade alla Riksmöteshandlingar på denna sida och för de som tänkte närvara på Riksmötet gällde det att skriva ut nödvändiga handlingar, för det fanns inte några papperskopior på plats.

Observera att vårt räkenskapsår är från 1 maj 2016 till 30 april 2017. Det är det året som styrelsen redovisade vid Riksmötet. Verksamhetsberättelsen omfattar just detta år och det är det året som skulle beslutas om när det t.ex. gäller ansvarsfrihet.

 

Riksmöteshandlingar:

Här nedan är protokollet från årets riksmöte.