Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Ta kontakt

Eftersom olika personer har olika uppgifter inom naturiströrelsen skall vi här försöka lotsa dig rätt. Avsikten är att ge dig så bra svar eller service så snabbt som möjligt.

1.  Om du har allmänna frågor om var man kan praktisera Naturism eller bada utan kläder i Sverige eller Norge:
Använd Skandinavisk Naturistportals framsida på Internet.

2. Om du representerar Tidningar, TV eller Radio
och söker kontakt för tidningsartiklar eller program om naturism i allmänhet eller inom ett visst geografiskt område:
Kontakta SNF per president (at) naturistforbundet.se eller telefon +46 40 93 10 16 eller ta kontakt med en av föreningarna i det området du är intresserad av.

3. Om du har frågor om medlemskap, kontakta en Förening i din närhet.

4. Om du har frågor som rör relationen mellan Förening och Förbund eller föreningsproblem som inte kan lösas inom föreningen eller om det gäller en ny förening i vardande: Kontakta Föreningsansvarig inom SNF per e-mail: foreningar (at) naturistforbundet.se

5. Om du har frågor som rör Tillsammans eller annonser:
Kontakta Redaktören per e-mail:
editor (at) naturistforbundet.se
eller skriv till
Redaktören
Sveriges Naturistförbund
Box 160
201 21 Malmö

6. Om du har frågor som rör SNF:s Hemsida eller Skandinavisk Naturistportal.
K
ontakta webmaster per e-mail:
webmaster@naturistforbundet.se

7. Om du har frågor som rör förbundets pengar och ekonomi:
Kontakta SNFs Kassör per e-mail:
kassor (at) naturistforbundet.se.
eller skriv till
Kassören
Sveriges Naturistförbund
Box 160
201 21 Malmö

8. Om du har frågor som rör naturistiska Ungdomsaktiviteter eller Sport:
Kontakta Undoms- och Sportansvarig per e-mail:
ungdom (at) naturistforbundet.se

9. Om du har frågor som rör SNF:s förhållande till INF eller andra länders naturistförbund:
Kontakta Utlandsansvarig per e-mail:
utland (at) naturistforbundet.se

10. Om du vill komma i kontakt med Sekreteraren i SNFs styrelse:
Kontakta Sekreteraren per e-mail:
sekreteraren (at) naturistforbundet.se.

Ändringar av namn och/eller adress för föreningens medlemmar, anmälan av nya medlemmar eller strykning av medlemmar som inte längre är medlemmar i föreningen, skall anmälas till Medlemsregistret:
Skicka e-mail till Registeransvarig så snart fakta är känt:
register (at) naturistforbundet.se .

Ändring av föreningsadresser skall anmälas till
foreningar (at) naturistförbundet.se för att adressen skall kunna bli ändrad i alla sammanhang.
Om en förening behöver ändra person- eller adressuppgifter för sina styrelseledamöter, kan detta behöva meddelas även andra instanser inom förbundsstyrelsen.
Se även Lathunden för Föreningsstyrelser

Obs! E-mailadresserna ovan är inte direkt användbara: ersätt (at) med @
Syftet med detta är ett försök att försvåra för spammare som knycker våra e-mailadresser och använder dem för ändamål som vi skarpt ogillar!

Om det är svårt att använda e-mail, skriv till:

Sveriges Naturistförbund
Box 160
201 21 MALMÖ

eller ring +46 40 93 10 16

Det kan ta lite tid innan posten öppnats och lästs. Sedan kan det ta litt tid att hitta och skriva ett bra svar. Och kom ihåg, det finns ingen fast, avlönad stab redo att ta itu med dina problem. Vi jobbar alla ideellt! Ha lite tålamod!