Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Något om Naturistförbundet och INF

Förbundstyrelsen har möteFörbundet är egentligen de 17 föreningar som är anslutna till varandra genom förbundet. Förbundet styrs genom ett årligt Riksmöte där representanter för föreningarna tar beslut om vad förbundsstyrelsen skall göra tills nästa Riksmöte. Mellan Riksmötena sköts förbundets gemensamma angelägenheter av en liten ideellt arbetande förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter som leder verksamheten och tar beslut enligt stadgarna och enligt de uppdrag och ramar som man fått vid det årliga Riksmötet.

Förbundet, Sveriges Naturistförbund, bildades den 11 augusti 1957 och fyllde därför 60 år 2017.

Föreningarna betalar en förbundsavgift till SNF. Denna  baseras på hur många medlemmar, egentligen hushåll, som föreningarna har. För närvarande betalar en förening en förbundsavgift som baseras på kr 180 per hushåll (lika med adress för medlemstidning - kan vara en ensamståede eller en hel familj). Antal hushåll i en förening är även bas för bestämmande av hur många delegater föreningen får ha vid ett Riksmöte -  ju flera hushåll, ju flera delegater.

På de underliggande sidorna beskrivs lite om organisation, vem som gör vad inom förbundsstyrelsen, verksamhet och ekonomi etc.

Dessutom finns här protokollen från de senaste Riksmötena och förbundets och INFs stadgar mm. 

Förbundsstyrelsen utger medlemsbladet Tillsammans i vilket det finns plats för reningspalter för de anslutna föreningarna. Eftersom de flesta föreningar inte utger egna medlemsblad utnyttjas Tillsammans för att kommunicera mellan föreningarnas styrelser och föreningarnas medlemmar. SNF:s Hemsida tjänar till viss del samma syfte men träffar inte medlemmarna lika direkt som ett medlemsblad.

Det finns inget "Förbundskansli". Det finns inga personer anställda som kan ta sig av problem eller uppdrag. Allt sker genom ideellt arbete. Det är på sin fritid som styrelsens ledamöter gör det som behöver göras och som man hinner med.

Sveriges Naturistförbund är är medlem in det Internationella Naturistförbundet, INF, som styrs på liknande sätt. De anslutna nationella naturistförbunden beslutar om vad INF skall syssla med vid kongresser som hålls vart annat år.  Sveriges Naturistförbunde betalar en förbundsavgift till INF baserad på hur många medlemmar som våra föreningar har totalt (= hur många INF-märken som SNF har sålt under året innan kongressen).

Inom INF finns en slags europeisk organisation, EuNat, EuNat består av alla de europeiska naturistförbund som är anslutna till INF.
Det finns även en liten kommission, EuNat Com, med tre personer som sköter det rent praktiska och administrativa inom EuNat.  
EuNat beslutar på sina årliga konferenser vilka europeiska evenemang som skall sponsras ur de ca € 55 000 som EuNat årligen förfogar  över (ur INF:s kassa) och vilka samarbetsprojekt som man kan samarbeta om etc.     

Som europeiskt naturistförbund har SNF rätt och plikt att delta i de möten som EuNat håller varje år i mars eller maj och som INF håller vartannat år i början av september.

SNF och NNF informerar på Naturistportalen om evenemang  som INF och EuNat arrangerar. Informationen är dels om "Internasjonale nyheter" (kommande evenemang)  och dels i form av  "Rapporter - Internationella evenemang" under Biblioteket på Naturistportalens Frontsida.

INF har givetvis en egen hemsida. Där finns information även om lokala föreningar, campingar och nakenbad. Var och en kan kolla om angivna uppgifter är korrekta och varsla INF om något är fel.