Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Riksmöten och RM-protokoll mm.

Riksmöten eller RM är Sveriges Naturistförbunds Årsmöten. De avhålls traditionsenligt sista helgen i juli på en av våra ackrediterade naturistcampingar eller på Paradiset/Partisanen om ingen har anmält intresse att stå som värd. På senare tid har Riksmötet hållits på en plats som hyrts av en förening för tillfället. 

Lite av idéen med Riksmöte är att samla många naturister en gång per år för att fler ska få en insyn i hur organisationen fungerar utanför den egna föreningen och samtidigt få en än mer demokratisk styrning av verksamheten på riksnivå.

Föreningarna får originalprotokollen i pdf-format via e-mail eller kopior per  snigelpost. Originalen med signaturer finns hos förbundets sekreterare.

Här kan du läsa protokollen från de senaste årens Riksmöten och även se kallelse, program och riksmöteshandlingar för det kommande, resp. senaste Riksmötet. Protokollen som finns här är Acrobat-versioner. Vid ev oklarhet gäller originalprotokollet på papper med vederbörliga underskrifter.

Här är protokollen från de tidigare Riksmötena i pdf-version att laddas ner eller skrivas ut vid behov:

Protokoll från RM 2020, Protokoll från RM 2019,  Protokoll från RM 2018Protokoll från RM 2017Protokoll från RM 2016Protokoll från RM2015, Protokoll från RM2014, Protokoll från RM2013Protokoll från RM2012,