Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

RM 2018

Föreningen Umenaturist önskade alla delegater från föreningarna välkomna till Lyckebo, Umeå.

Förbundsstyrelsen hade även bjudit in representanter för NNF, DNU.

Själva Riksmötet/Årsmötet hölls lördagen den 14 juli. På fredag den 13 juli hölls Utvecklingskonferens. 

Vi publicerade alla Riksmöteshandlingar på denna sida och för de som tänkte närvara på Riksmötet gällde det att skriva ut nödvändiga handlingar, för det fanns inte några papperskopior på plats.

Observera att vårt räkenskapsår är från 1 maj 2017 till 30 april 2018. Det är det året som styrelsen redovisar vid Riksmötet. Verksamhetsberättelsen omfattar just detta år och det är det året som skall beslutas om när det t.ex. gäller ansvarsfrihet.

 

Riksmöteshandlingar:

Här nedan är protokollet från årets riksmöte.