Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Naturistcampingar

I Skandinavisk Naturistportal har vi samlat

på ett enda ställe på Naturistportalens Huvudsida i form av en karta med färgglada symboler som visar var dessa är belägna. Genom att peka på en symbol får man upp en liten ruta som talar om namet på stället och som ger en länk till en beskrivning (dubbelklicka). Färgkoderna syns i texeten här ovan.

Svenska Naturistcampingar kan vara ackrediterade eller ej. En Ackrediterad Naturistcamping eller ett naturistcentrum har en nära och bra relation till Sveriges Naturistförbund, ofta via någon av de 17 Naturistföreningar som idag finns i Sverige. Ackrediterade campingar har vår ackrediteringsskylt på ett väl synlig plats i receptionen.

Det finns även ackrediterade campingar som inte tillåter gäster som inte är organiserade. Dessa kan av naturliga grunder inte ge någon rabatt eftersom campingpriset avser medlem i en naturistförening inom SNF/INF.  

Det finns i Sverige idag 10 naturistcampingar och några ställen där man kan övernatta under viss tid. De flesta är ackrediterade hos SNF. Ackrediterade Naturistcentra är platser där man eftersträvar att leva upp till naturismens ideal och dit man tryggt och utan problem skall kunna åka tillsammans med sina barn, sin fru/man och svärmor.

Ackrediteringen är alltså inte relaterad till campingens faciliteter eller "stjärnstatus" om det nu hade funnits något sådant för naturistcampingar.

Ackrediterade Naturistcentra skall ge organiserade naturister som kan uppvisa ett giltigt naturistpass minst 10% rabatt på de campingavgifter som tillämpas för icke-organiserade gäster. Detta skall bl. a. ha till syfte att

  • Uppmuntra icke-organiserade att bli medlemmar i en naturistförening.
  • Ge naturistpasset/medlemskortet ett högre värde.
  • Ge även de föreningar som inte har någon egen naturistcamping en förmån att erbjuda sina medlemmar.

Dessutom skall detta vara en möjlighet att skapa en god relation mellan SNF och ev. nya privata naturistcentra.

Om du upptäcker at någon ackrediterad camping inte lever upp till våra naturistideal skall du meddela detta till Sveriges Naturistförbund. Eventuell anmälan kommer att behandlas konfidentiellt och Styrelsen i Sveriges Naturistförbund kommer att ta kontakt med berörd naturistcemtrum för att utreda ärendet. Ackrediteringen kan i värsta fall komma att dras in efter beslut vid ett Riksmöte.

Skandinavisk Naturistportals frontsida finns en karta
som bl. a. visar alla naturistcampingar i Norge och Sverige