Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Välkommen till Sveriges Naturistförbund, SNF

Observera: Under 2024 har vi börjat att flytta över information till våra nya site www.naturism.se.

Här finns information om svensk naturism och om den organiserade naturismen i Sverige.

Vår webbplats ingår i Skandinavisk Naturístportal, SNP vari även ingår länkar till information om skandinaviska naturistcampingar och andra naturistcentra, mer än 80 nakenbad och runt 20 inomhusbad där man kan bada utan kläder och alla skandinaviska naturistföreningar.

OBS!  Webbplatsen är en bland nästan 50 som kommer att samverka för att det hela skall fungera optimalt. Varje förening har en egen webbplats och det har även varje naturistcamping. Norsk Naturistforbund, Dansk Naturistunion (ännu inte riktigt komplett) och Sveriges Naturistförbund har en gemensam webbplats i portalwebbplatsen. Där har vi samlat sådant som är gemensamt för våra förbund. Vi har ju mycket gemensamt! Det innebär att en hel del som man kanske tycker hör till SNF finns att läsa på portalwebbplatsen.

Vi har prioriterat våra besökare och deras behov att hitta platser för nakenbad och inomhusbad samt arrangemang och evenemang med plats och tid. Detta ligger därför på Naturistportalens Frontsida.

Likaså finns det mesta av det som behöver förklaras om Naturism där.
Det är ju inte så nödvändigt att varje förbund och varje förening upprepar förklaringar om vad som menas med naturism.

Vi har tills vidare valt att slopa gästbok och forum eftersom dessa drar till sig en massa spam.
Föreningarna uppmanas däremot att installera gästböcker eller forum där föreningsinterna saker kan diskuteras.

Här är tills vidare några direkta länkar till populära webbplatser inom den gamla Skandinavisk Naturistportalen: