Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Tillsammans

Tillsammans utges med fyra nummer per år, i mars, i maj, i september och i december. Tidningen är en medlemsförmån för alla organiserade naturister i Sverige, dvs. medlemmar i svenska naturistföreningar.

Tidningen trycks i S5-format  och från och med septembernumret 2004 helt i färg.  Normalt innehåller tidningen 48 sidor. Tidningen trycks i ett tryckeri i Malmö. SNF köper sättning och packetering/etikettering lokalt.

Sedan Nummer 3 2005 har vi haft gemensam tidning för SNF och NNF. Tidningen är egentligen två tidningar i ett omslag,  "NaturistNytt" för medlemmar i norska naturistförenigar och "Tillsammans" för medlemmar i svenska föreningar. Detta innebär att alla får båda tidningarna som medlemsförmån!

 

Här är föreningsspalterna ur de senaste fyra medlemsbladen:

Förening Maj 2023 Mars 2023 Dec. 2022 Sept. 2022
NF Bergslagens Solsport     december september
NF EOS maj mars december september
NF Gränsbygden maj mars december september
Knähakens NF   mars   september
NF Mälardalen maj mars december september
NF Nakenkultur maj mars december  
NF Nord        
NICS maj mars december september
NF Skaraborg   mars   september
Skeppsmyra Norrtälje NF   mars december september
NF Snapphanen maj mars december september
NF Svanrevet maj mars december september
Föreningen Umenaturist     december  
Vikbolandets NF maj   december september
Värmlands NF maj mars december september
Västergötlands NF maj mars december september
NF Västkusten maj mars december september
NF Paradiset   maj mars december september

 

Viktigaste innehållet är Föreningsspalterna där föreningarna meddelar sig med sina medlemmar och andra föreningar. Dessa publiceras även under Naturistportalen ca en  vecka efter att tidningen hamnat i medlemmarnas brevlådor. Syftet med detta är bl. a. att informationen om badtider och andra evenemang i första hand ska hämtas från Naturistportalen där informationen är aktuell.

Sedan finns det alltid en ledare och artiklar om naturism och om resor till naturistplatser och upplevelser där etc.

Det står öppet för alla organiserade naturister att bidraga med åsikter och debattinlägg (så länge dessa inte är av typen klagoskrifter eller angrepp på person), funderingar, reseberättelser (se här nedanför), anekdoter, bilder mm. Skickas via e-mail till editor@naturistforbundet.se 

Reseberättelserna.

Reseberättelserna får vara beskrivningar av campingupplevelser i Sverige eller i våra grannländer eller långt hemifrån. Reseberättelserna publiceras även under Naturistportalen. Detta gör att man kan hitta dessa reseberättelser när man söker efter beskrivningar av en plats dit man ämnar åka.

Tänk på när ni skriver dessa berättelser att de även publiceras under Skandinavisk Naturistportal där de har "anonymiserats" så att det inte skal vara lätt att identifiera författaren. Endast förnamn eller initialer sätts ut.
I tidningen kan man däremot skriva ut namn och t ex e-mailadress. Tidningen läsas ju endast av medlemmar och några få prenumeranter medan Skandinavisk Naturistportal är öppen för många miljoner läsare (om de kan svenska).

Tänk även på att skriva om förhållandena på platsen: Vad som var anmärkningsvärt bra och vad som kanske kan ställa till  med problem och hur standarden på platsen är. Dina reseberättelser läses av många t. ex. i syfte att planera nästa naturistsemester. 

Prenumeration på Tillsammans

En prenumeration kostar 120 kr per år för 4 nummer till adresser inom Norden.

Beloppet kan insättas på Bankgirokonto 5953-3299 (ange namn och adress samt att det är en prenumeration på Tillsammans).

Det finns även möjlighet att köpa äldre utgåvor av Tillsammans till det facila priset 250 kr för tre årgångar. Inbetalningen görs till ovanstående Bankgirokonto. En viss reservation måste göras för att vissa nummer kan vara slut. Tag kontakt med SNF på förbundsadressen eller via E-mail om ni önskar köpa gamla nummer av Tillsammans.

 Annonser i Tillsammans 

Kan beställas hos tidningens redaktör och kostar:

  • SEK 3000 för en helsides annons,
  • SEK 1800 för en halvsides annons
  • SEK 1000 för en kvartsides annons.

Alla priser avser annonser i färg eftersom hela tidningen görs i färg.

Observera att tidningarna Tillsammans och NaturistNytt numera och tills vidare utges som en gemensam tidning till alla organiserade naturister i Norge och Sverige.

Kontakta oss på redak@naturistforbundet.se angående annonser i Tillsammans.  

 

Presstopptider för Föreningsspalterna 

Tidningen innehåller den spaltplats som behövs för att förmedla information från föreningsstyrelser till deras medlemmar ang. badtider, möten och evenemang etc.

De presstopptider som gäller är följande: 

1. februari för marsnumret

1. april för majnumret

1. augusti för septembernumret och

1. november för decembernumret.

Observera att:

Bidrag som skickas en eller två dagar för sent till Postboxen kan komma att bli liggande tills tidningen har tryckts. Boxen töms högst en gång i veckan eftersom redaktören inte har sin väg åt det hållet varje dag.
Säkrast är att använda e-mail till redak@naturistforbundet.se.