Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nakenbad

Det finns oändliga möjligheter att bada utan kläder i Sverige eftersom tillgången på kust, sjöar och älvar är så stor.

Trots detta finns det en massa badplatser som är klassade som Nakenbad. Vissa är officiella, avdelade som sådana av myndigheterna, ofta kommuner. Andra badplaser benämnas ofta "spontana" eller "inofficiella" då de saknar statusen "officiell" men ändå användes mest av människor som föredrar att bada utan kläder.

Vid vissa nakenbad har någon Naturistförening hand om ordning och trivsel . För en del nakenbad är det till och med så att baden ägs och sköts av en Naturistförening. Dessa nakenbad kan rekommenderas fram för andra nakenbad, eftersom det här oftast finns organiserade naturister som ser till att det inte förekommer några oegentligheter. Man bör kunna känna sig något tryggare och vara något mera säker på att kunna vara ostörd på dessa badplatser. Tag gärna kontakt med närmaste naturistförening och fråga om hur det är beträffande detta.

Beslut om SNP: Tony Möller, Eva Ruud, Eirik Isene, Jens Christian Nielsen, Sven Overgaard, Inge Halvorsen och Inge GullanderDet kan vara på sin plats att påminna om ett avtal som gjordes 1995 mellan de tre skandinaviska naturistförbundet, det s.k. Roskildeavtalet, som definierade ett omfattande samarbete mellan de tre förbunden. Detta samarbete resulterade i den första Skandinaviska naturistguiden i 1996 vilken lite senare även fanns på Internet. Internetversionen utvecklades sedan till den första Skandinaviska Naturistportalen (www.naturistnet.org) som i 2012 ersattes av den nuvarande Naturistportalen.

Skandinavisk Naturistportals Huvudsida
finns en karta med närmare 90 nakenbad.

Det är bara att klicka och zooma. Tyvärr är det så att vi inte alltid har lyckats få den exakta positionen för badet. Vi vore tacksamma om naturister och nakenbadare som besökt platser med fel angivelse av position kan inrapportera rätt postition till oss.

Det finns nu möjlighet att kommentera varje nakenbad och komplettera med uppgifter om badet.  

Om du vill veta om hur kvaliteten på vattnet är på en viss badplats kan du ta en titt på sidan Badplatsen som Naturvårdsverket underhåller..

Om du känner till något nakenbad som inte är med i vår förteckning ber vi dig berätta om detta med uppgifter om badet: hur man hittar dit, avstånd, officiellt eller spontant nakenbad, barnvänlighet? långgrunnt? sand eller klippor? toalett och soptunna? grillmöjligheter? etc. etc.
Skriv till Webmaster.

 

Definition: Nakenbad - fribad - naturistbad

Stränder där man brukar bada utan kläder benämnes Nakenbad.
Fribad eller fristrand är äldre benämning på nakenbad som avser en strand där man får bada klädfritt men där även andra får bada. Beteckningen har börjat användas lite oftare i Sverige och användes ofta i Norge.

Naturiststrand är i de flesta sammanhang en oegentlig benämning som journalister ibland använder sig av.
Det enda sammanhang där benämningen "Naturistbad" skulle kunna användas med rätta, är för nakenbad där en naturistförening har ansvaret för drift, underhåll och uppsikt.

Nudiststrand är en helt felaktig benämning som ibland användes av journalister.

 

Nakenbadskylten

          Klicka här

 

 

 

 

 

Nakenbadskylt i plåt

Det finns nu även en möjlighet att köpa Nakenbadskyltar i plåt.
Detta kan göras hos på adress Entek, Gåsebäcksvägen 4 , 25227 Helsingborg hos Skyltverkstan.
Kontakta Bengt Jönsson på telefon 0702-105472

typeOfPlace: