Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bli medlem!

Det finns naturligtvis ett antal goda skäl till att just du bör vara medlem i en Svensk Naturistförening. Det finns f.n. ingen möjlighet att bli medlem direkt i Sveriges Naturistförbund.

Här finns några skäl som du kan fundera över:

 • Du blir medlem i en ideell, demokratisk förening som klart har tagit ställning för likställning mellan könen och respekt för varje människa oberoende av kön, hudfärg, religion, politisk uppfattning och sexuell läggning.
   
 • Du blir medlem i en naturistförening som är ansluten till Sveriges Naturistförbund (SNF) och därigenom ansluten till Internationella NaturistFörbundet (INF)
   
 • Du får ett medlemskort som fungerar som ett "naturistpass" världen över.
   
 • Du får tillträde till de inomhusbad som föreningarna arrangerar under höst, vinter och vår.
   
 • Du blir del av en gemenskap som bland annat bygger på social nakenhet.
   
 • Du får som naturist genom denna gemenskap även uppleva och njuta av den svenska naturen bl. a. vid de runt 70 nakenbad som finns beskrivna under Skandinavisk Naturistportal och som naturiströrelsen varit om att påverka anskaffandet av.
   
 • Du får medlemstidningen Tillsammans fyra gånger per år. I samma medlemstidning får du även Norsk Naturistforbunds medlemstidning NaturistNytt utan extra kostnad.
   
 • Du får 10 % rabatt på campingavgiften hos alla ackrediterade naturistcampingar i Sverige.
   
 • Du kan få rabatt hos resebyråer som SNF och/eller NNF träffar avtal med. Detta kan variera från år till år.
   
 • Du kan få ytterligare rabatt på den camping som föreningen driver där du blivit medlem.
   
 • Du hjälper till med att sprida kunskap om naturismen och minska fördommarna runt naturism och nakenkultur.
   
 • Du hjälper till med att ge Naturismen mera tyngd för att därigenom kunna trycka på om flera kommunala nakenbad och flera tider för nakenbad i simhallar samt påverka instälningen till naket socialt umgänge.
   
 • Du behövs inom naturismen och naturismen kan ge dig stöd och vänskap.

De föreningar som är medlemmar i SNF är alla såkallade Ideella Föreningar enligt Skatteverkets definition.
I en ideell förening har vem som helst som avser att verka för föreningens mål och inriktning rätt att bli medlem.
Om en medlem inte erlägger årsavgifter i tid ens efter påminnelse eller uppträder i strid med föreningens stadgar, kan medlemmen uteslutas ur föreningen. 

 

Om du känner för att bli medlem:

Gå till den förening som ligger närmast din bostad eller välj en förening du vil bli medlem i.