Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Föreningarna

Det är 17 Naturistföreningar som är anslutna till Sveriges Naturistförbund.

Det är i föreningarna som man blir medlem - det fanns ca 2 500 medlemmar 2019. Ingen är medlem direkt i SNF.

Föreningarna är medlemmar i SNF och bestämmer vid riksmöten (årsmöten) vad förbundstyrelsen skall göra.

Det är föreningarna som har allehanda aktiviteter. 

Alla föreningar har egna webbplatser, antingen under Skandinavisk Naturistportal eller någon annan stans.

Föreningarna sköter själv sina egna webbplatser. Föreningar som har egna naturistcampingar sköter även de webbplatser som beskriver dessa.

Föreningarnas webbplatser hittas lätt under på Naturistportalens Huvudsida samt under denna webbplats - se under Föreningar och Föreningsadresser.