Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Föreningsaktiviteter

Föreningarna har massor med aktiviteter som är öppna för organiserade naturister i första hand. Presumtiva medlemmar är ofta välkomna till t. ex inomhusbaden och naturistcampingarna (prova-på tillfälle).

Inomhusbad under höst, vinter och vår.

Detta är bland de vanligast förekommande aktiviteterna. De olika föreningarna tecknar avtal med någon lokal simhall om exklusiv tillgång till badet under t. ex. ett par timmar en gång i veckan eller var fjortonde dag. Föreningen betalar hyran för badet och tar upp en lämplig avgift per deltagare.

Badtiderna annonseras dels på en särskild sida i Tillsammans och finns dessutom i Föreningsspalterna i Tillsammans samt under "Några intressanta evenemang?" på Skandinavisk Naturistportals Huvudsida. Dessuten har föreningarna badtiderna angivna under föreningens egna Hemsida.

Medlemsmöten

avhålls varje vår, Årsmöte, men många föreningar har även Vår- och Höstmöten. I samband med dessa brukar det vara vanligt att föreningen bjuder på fika eller något att äta och ibland även någon sorts underhållning.

Midsommarfest, kräftskiva, surströmmingsskiva etc.

brukar anordnas i föreningarnas regi. De föreningar som förfogar över egen naturistcamping eller nakenbad anordnar sådant där. Kolla vad som finns under "Några intressanta evenemang?" på Naturistportalens Huvudsida och på föreningarnas Hemsidor.

Boule, Volleyboll, Kubb, etc.

brukar anordnas på naturistcampingarna under sommarn. Volleyboll har tappat i intresse medan främst Boule men även Boccia spelas mycket. Information om sådant finns främst på anslagstavlor på de olika campingarna. Se regler för Boule (Petanque) och regler för Volleyboll.

Det finns även andra trevliga aktivitetsformer som t. ex. "Naturistgolf", "Naturistpromenader", "Föreningsträffar på en inhyrd stuga eller anläggning" och "Nakenvandringar i naturen" och liknande aktiviteter. Somliga av dessa aktiviteter finns som fasta programpunkter för vissa föreningar andra har upphört men det kommer att tillkomma nya från tid till annan. Håll uppsikt med notiser i Tillsammans och i Kalendern.

Badträffar under sommaren

brukar anordnas av många föreningar. Information om detta via Tillsammans och Föreningsspalter undet menyvalet Tillsammans och i föreningarnas lokala informationsblad.