Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Lathund för Föreningsstyrelser

Detta är en sammanställning av vad som en SNF-ansluten naturistförening mer eller mindre bör göra rent byråkratiskt under året. Sammanställningen är avsedd att fungera som en samling goda råd mer än som en instruktion. Det skulle kunna vara en lämplig introduktion till nya styrelseledamöter att be dem läsa detta eller ge dem en utskrift av dessa dokument

Det antas att varje förening som är ansluten till Sveriges Naturistförbund har en styrelse och att det inom styrelsen bland annat finns en ordförande, en kassör och en sekreterare. Föreningen måste följa de regler som Skatteverket har satt upp för "Ideella Föreningar", se under Ideella Föreningar - skatterättsliga regler.

Bakgrunden till det som har skrivits under de olika rubrikerna i Lathunden finns även att läsa i SNFs Stadgar , i INFs Stadgar och i diverse regler som finns dokumenterade på annat sätt..

Varje förening skall även ha stadgar som stödjer SNF:s målsättning och är i linje med de stadgar som finns för Sveriges Naturistförbund. Stadgarna finns på SNF:s Hemsida. Föreningens stadgar bör stipulera minst ett medlemsmöte varje år, Årsmötet, där styrelsen redovisar årets verksamhet och där styrelseledamöter och andra förtroendevalda väljs.

Förslag till kompletteringar eller ändringar av de dokument som länkas på denna sida mottas tacksamt. 

Använd helst min e-postadress: goran (at) naturistforbundet.se

Innehållsförteckning

Förbundsavgiften

Viktiga datum

Medlemsrapport från förening

Adressändringar för föreningar

Postbox, Ekonomibrev, E-post och Hemsida mm.

Medlemmar, medlemsmatrikel och medlemsregister

Riksmöten

Resekostnadsbidrag vid utvecklingskonferens

Tillsammans

Publikationer avsedda för allmän spridning

E-post och Naturistportalen

Att tänka på vid bildandet av en ny Naturistförening.