Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Meddelande

Här nedan kommer det att finnas meddelanden och upprop som FS, Portalledningen eller Föreningar vill att besökare skall uppmärksamma. 


RIKSMÖTE 2022

Lördagen den 27 augusti är det Riksmöte/Årsmöte på Vikbolandets Naturistcamping.


T I L L S A M M A N S 

SKAPARE ÄR DÖD

Tom G. Bloch avled på julaftonen 2020 efter en längre tids sjukdom. Han skulle inom ett par veckor ha fyllt 79 år.

Jag lärde känna Tom, när jag som ny medlem i SNV midsommaren 1973 kom ut till Stora Idskär. Tom var då ordförande i föreningen efter Hans Lundström – han som senare efter sitt USA-uppdrag bildade den Sundsvall-baserade föreningen Nat-Y-risten, men senare bytte namn till Mittnaturist.

Tom var också vid tiden naturistförbundets ordförande. På den här tiden fanns inte IT-tekniken och ingen medlemstidning. Bara Helios och Tidlösa som såldes via Pressbyrån. Från SNF gav man ut något som titulerades “Meddelande från Sveriges naturistförbund”. Ett par stencilerade blad – helt i svart/vitt. För att ge bladet någon liten färg, så lät Tom trycka upp en upplaga med brevhuvudet i färg, som vi sedan använde som underlag för stencileringen, som drogs för hand i en liten maskin sedan matrisen skrivits ut på en skrivmaskin. Men Tom kände sig inte nöjd. Som grafiker ville han ha en tidning. Därför utlyste han en tävling bland landets naturistföreningar för att få ett namn på tidningen.

ETT namn kom in. Hans EGET förslag: TILLSAMMANS. Det heter tidningen än idag.

Start blev 1974. Från början helt i svart/vitt, men så småningom kom färgen in. Under en tid  pryddes tidningens omslag av s/v naturistlitografier gjorda av vår föreningsmedlem på Stora Idskär – musikern och konstnären Leif “Loffe” Norman. Tanken var från början, att det skulle bli en skandinavisk utgåva, men Danmark bröt sig ur och kvar blev som idag Sverige och Norge 50/50. Tillsammans för Sverige och andra halvan Norge med Naturist-nytt. Tidningen har behållit sitt format under åren, vilket uppskattas av oss som samlar på tidningen.

Så småningom blev det 40-årsjubileum 2014 och i samband med Riksmötet delade Sveriges Naturistförbunds Fonder ut gratifikationer till tre personer, som på olika sätt betytt något för Tillsammans. Det blev Tom Bloch som grundare, Inge Gullander som  mångårig redaktör och Arne Stråby som flitig artikelförfattare.

Idag har den moderna tekniken hunnit ikapp oss och förslag har under senare år kommit, om att tidningen skall göras digitalt. Postens porto har med tiden blivit betungande, men visst skulle väl den saken kunna lösas via något prenumerationsförfarande. Visst kan man ses som gammeldags, men känslan av att hålla en papperstidning i handen går inte att byta ut mot något digitalt. Vi får hoppas, att den framtida ekonomin klarar att hålla papperstidningen vid liv.

Tom var mycket öppen och social och lätt att klicka med. Dessutom var han väldigt föreningskunnig och efterfrågades ofta som mötesordförande i olika sammanhang. Redan efter ett år i föreningen blev jag medlem i styrelsen under Toms ledarskap. Han författade en handbok för styrelser i förbund och föreningar, som han tyckte skulle spetsas lite. Redan efter ett par år kände vi oss beredda att göra en resa till Medelhavet och de grekiska öarna tillsammans med våra fruar Birgit och Karin. Researrangör då var Simon Spies. Vi har i tidigare nummer av tidningen redogjort för vårt naturistliv därnere.

Efter att Tom lämnade NSNV blev han revisorskollega med Curt Jansson i EOS under flera år.

Sveriges Naturistförbunds Fonder

gm Jan Malmborg

 


RM 2020

På grund av covid-19 kommer årets Riksmöte och Utveclingskonferens att framflyttas till slutet av augusti.  Den 28 - 29 augusti kommer riksmöteshelgen att vara på Paradiset.


Riksmöte 2020

Årets Utvecklingskonferens och Riksmöte hålls den första helgen i juli, alltså den 3 - 5 juli.


Skandinavisk naturistportal har fått ett nytt hem

Av Gerhard Skagestein, Webmaster Skandinavisk naturistportal

(Översättning till svenska har gjorts av Göran Fredriksson, Webmaster SNF)

Lite före jul 2018 blev Skandinavisk naturistportal flyttat från internetleverantören FS-Data i Helsingborg till Hannemyr Nya Medier i Oslo. Som vanlig användare har du knappast märkt någon skillnad, men ser du efter ordentligt, kommer du att upptäcka att det uppe i webbsidesadressen (URL) nu står htpps://… istället för htpp://…. Det visar att förbindelsen mellan din dator och internetleverantören nu är säkrad med kryptering, på så sätt att ingen utomstående kan smyga sig in på förbindelsen och läsa eller ändra de data som skickas. Detta är bara en av många säkerhetsförbättringar som nu är inlagt i systemet. Portalen ligger nu bakom en solid brandmur, och det är bara personalen hos internetleverantören som kan gå in bakom och göra något. Alla vi andra har bara tillgång genom portalprogramvarans användargränssnitt. Förbundens och föreningarnas webmasters har visserligen fortfarande mer långtgående privilegier än den vanliga användaren, men det är inte längre möjligt att oavsiktligt ödelägga systemet fullständigt eller att komma in i saker som man inte har något att göra med.

Dessutom kommer du också att lägga märka till att svarstiderna är kortare än förr!

Den egentliga orsaken till flyttningen är emellertid en annan, nämligen utmaningen i att hålla programvaran (Drupal) uppdaterad hela tiden. Detta underhållsarbete har i flera år blivit utfört på frivillig basis av Webmaster Skandinavisk naturistportal, Webmaster Norge och Webmaster Sverige gemensamt. Vi prenumererar på meddelanden från Drupal-organisationen om nödvändiga programvarurättelser, och arbetet har varit att få dessa in i vårt system. Detta är speciellt viktigt för rättelser som är viktiga för säkerheten. Drupal är ett mycket populärt system som används av tusentals företag, organisationer och myndigheter över hela världen, och är därför tyvärr ett favoritmål för hackare. De följer också med på rättelsemeddelanden, så här gäller det att vara snabb och täta säkerhetshålen innan hackarna utnyttjar dem.

Att detta är viktigt, fick vi erfara på ett dramatiskt vis våren 2018, då hackare utnyttjade ett säkerhetshål som vi inte hade lyckats att täta, till att bryta sig in i portalen och lägga in skadlig programvara där.  Lyckligtvis upptäckte vi intrånget mycket snabbt och fick inlagt de nödvändiga rättelserna och avlägsnade den skadliga programvaran innan någon större skada hade skett. De följande veckorna kunde vi i loggar se att flera försök hade gjorts för att gå in genom de bakdörrar som hackarna hade försökt att installera. Vi utnyttjade tillfället till att spärra angriparna (närmare bestämt deras IP-adresser) från användandet av portalen – för evig tid.

Även om Drupal är ansett som en rimlig säker programvaruplattform, insåg vi efter denna händelse att underhållet borde överlåtas till professionella. Eftersom FS-Data inte tar på sig en sådan uppgift, var vi tvungna att hitta ett nytt företag, och valet föll då efter mycket letande på nätet på Hannemyr Nye Medier (HNM). Firman garanterar en snabb uppdatering av systemet, när rättelser föreligger, och säkerhetskritiska rättelser blir automatiskt inlagt i det ögonblicket de mottages. Chefen Gisle Hannemyr kan Drupal mycket bra och är en aktiv bidragsgivare i Drupal-miljön. Han är också expert på EU:s regelverk för hantering och skydd av privata data, den så kallade General Data Protection Regulation – förkortat GDPR. Han har kunnat ses på norsk TV många gånger i rollen som IT-expert. Han är också knuten till Universitet i Oslo, där han bl.a. undervisar i Drupal och liknande - Content Management Systems -, som sådana plattformar kallas. Vi hade en prövotid hos Hannemyr Nye Medier fram till den 14:e januari. De få fel vi fann efter flyttningen blev av HNM fixat snabbt och effektivt, även på de många lediga dagarna runt jul och nyår. Detta lovar gott för framtiden! Och skulle du upptäcka något fel eller saknar något vi har förbisett, är det framförallt webmaster i den egna föreningen som bör meddelas om det.

 


 

Naturistminnen

Edla och Vilgot Lundströms minnesfonder

Historiska fondens syfte är att för framtiden dokumentera naturismen i ord bild.

Här är Dina tankar och erfarenheter av största värde!

Berätta om Dina minnen

– Hur jag blev naturist

– Mina upplevelser som naturist

– Vad betyder naturismen för mig

Skriv kort eller längre!

Skriv under eget namn, för- och efternamn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                               Midsommar på Stora Idskär "en gång på tiden"                                                                                                                                                                                                                                                           

Fondstyrelsens kontaktperson: Jan Malmborg

Kontaktadress: fonder@naturistforbundet.se

 


Utvecklingskonferens

Utvecklingskonferensen 2019 kommer att hållas i Ljungsbro 6 - 7 april.

 


Rolf Lundström har avlidit

Den välkände och välfrejdade naturisten Rolf Lundström gick bort 10 augusti 2018. Han blev 84 år.
Rolf föddes in i naturiströrelsen, den 15 maj 1934. Hans föräldrar var medlemmar i Ingarö-föreningen som då hette Hälsa genom Nakenkultur (namnbyte till Svenska Friluftsföreningen 1941). I den föreningen var Rolf sedan medlem under hela sin livstid.

Hans far Vilgot Lundström var aktiv idrottsman, gymnastik och idrott blev för Rolf ett stort intresse under hela livet. Han var aktiv idrottare, tränare och idrottslärare. Som journalist arbetade han en tid på Idrottsbladet.
1975 bildades en ny naturistförening i Stockholm. Föreningen hade gymnastik i en inomhuslokal. Rolf gick med i föreningen som från och med 1985 kallade sig Eos, efter namnet på morgonrodnadens gudinna i grekisk tradition. Från 2015 var han ordinarie medlem i NF Nakenkultur.

Rolf var mycket intresserad av naturismens historia och han medarbetade i SNF:s tidskrift Tillsammans med många historiska artiklar.
Med början 1991 donerade han stora summor till SNF som sammanfördes under namnet Edla och Vilgot Lundströms Minnesfonder. Nu är fondpengarna redovisade i Historiska Fonden, Områdesfonden och Ungdomsfonden.

Historiska Fonden skall användas till att säkerställa historiskt material, texter och fotografier, om naturismen. Därutöver inbjuder fonden ”veteran-naturister” och representanter för ”mindre föreningar” till SNF:s riksmöte. Områdesfonden ger föreningar lån vid inköp av nya områden, campingplatser m m. Ungdomsfonden ska ge ungdomar ekonomiskt stöd vid resor till naturistevenemang inom Sverige.

Rolf ville att ”alla naturister” skulle bidra med naturistminnen och upplevelser som naturist. Gratifikationer för inlämnade texter tilldelas ur Historiska fonden.
Rolf Lundström ivrade för en sund livsstil inom naturismen, han arbetade för att inriktningen ”Föreningen tar avstånd från missbruk av stimulantia” skulle ingå i stadgarna för alla naturistföreningar inom SNF. Och han värnade om återväxten. För några år sedan motionerade han om att ordna ett barn- och ungdomsläger inom SNF.

En ärlig, generös och under hela livet engagerad kämpe för naturismen och de sunda naturistidealen, det var Rolf Lundström. Det är så vi minns honom. 

Olle Strand


Riksmöte 2018

Fredagen den 13 juli är det utvecklingskonferens och lördagen den 14 juli är det Riksmöte/Årsmöte på Lyckebo, Umeå.


Riksmöte 2017

Fredagen den 28 juli är det utvecklingskonferens och lördag den 29 juli är det Riksmöte/Årsmöte på Gustavsbergs Naturistcamping i Nora..


Minnesord

Bertil Sefbom, en aktiv naturist

Bertil Sefbom har avlidit 24 februari 2017, han skulle i sommar blivit 96 år. Bertil bodde sedan 1987 i Hälsingland. 95-års dagen firade han med en kajaktur på Ljusnan.
När Bertil Sefbom föddes i Gävle 10 juli 1921 fanns ingen organiserad naturism i Svea Rike, den första naturistföreningen bildades 1932: 

– Naturismen gick i linje med mitt intresse för friluftsliv, frisksport och hälsa. Bada naken var inget märkvärdigt. Jag hade vuxit upp med det i Gävle. Vi brukade ro ut till en holme och bada nakna.
Bertil lämnade hemstaden när han var 17 år och gick till sjöss. Han utbildade sig till sjöingenjör. Aktiv inom naturismen blev han i början av 1940-talet som fotograf i naturisttidskriften Solvännen som gavs ut i Malmö. 

Aktiva naturister i Danmark

Kontakterna med naturiströrelsen i Danmark odlade Bertil flitigt genom åren. Han besökte Solsportön Hyldeholm där idrott och sunt leverne stod i centrum. Han deltog i de skidläger som danska Solsport ordnade i Norge.
Under 1960-talet var han med i naturistarbetet i Danmark. Det dåvarande danska förbundet jobbade aktivt med nakenbad. Man bussade ut ett gäng naturister till någon lämplig badstrand. När folk väl fått se, att det gick alldeles utmärkt att bada näck, åkte man vidare till nästa strand.
Bertil tyckte att det är hög tid, att vi i Sverige gör som danskarna gjorde, på 1960-talet. Vi naturister måste träda fram som goda exempel. Om vi nakenbadar på stränderna, så kommer textilarna bli varse att nakenbadande är sunt och naturligt.

Friskvård och naturistidrott

Bertil bodde under flera decennier i Motala och hade anställning på Motala Verkstad. Han var säkerhetschef på på det stora företaget. 
Bertil startade föreningen Östergyllen 1970. Han var då sekreterare i SNF. När förbundet kontaktade ALLA Sveriges kommuner om öppnande av skyltade nakenbad var det han som höll i pennan. Han fick också ordna invigningar av de nya nakenbaden, på Öland och i Filipstad.
Idrotten var för honom en viktig del av naturismen. Han introducerade volleybollen inom svensk naturism. Det centrala i naturismen var frisksporten och den sunda livsföringen. Att vara naken var för honom en helt naturlig konsekvens, inte ett självändamål. 
1987 återvände Bertil till Gävleborgs län. Han bosatte sig utanför Vallsta i Hälsingland, vid Ljusnan, någon mil nedströms Järvsö. 

Naturist under nästan 100 år

Bertil har varit med om hela utvecklingen inom SNF under de 60 år som gått sedan 1957. Det naturistförbund som hade som mål att ordna skyltade nakenbad och skapa möjligheter för naturistliv.
För några år sedan frågade vi Bertil vad han ansåg om dagens svenska naturism och vad som kunde bli bättre:
Framför allt är det mer aktiv naturism som behövs. Nu verkar alla vara inriktade på stillasittande. Naturismen tycks bestå av att "dricka kaffe utan byxor". Den enda fysiska aktivitet som förekommer är att "borsta skorpsmulorna från bröstet". – Denna ironiska sentens om dagens flegmatiska naturister, är formulerad av Bertil och har fått stor spridning.

Bertil Sefbom efterlyste mer fysiska aktiviteter inom "rörelsen". Förr spelades volleyboll och praktiserades gymnastik. Idag är det på sin höjd någon enstaka förening som utövar god och stilenlig naturism, eller nya friska aktiviteter som stavgång, meditation och yoga.

Devisen "sund själ i sund kropp" hördes förr i naturistleden, numera hörs inte mycket i den vägen.
Aktiviteter på naturistplatserna och utflykter i naturen måste vi ha, om vi ska kunna få med yngre personer. Om inte kommer rörelsen snart att vara helt och hållet avsomnad. 

Bertils ord på dödsbädden, som förmedlats till oss:
Fortsätt arbetet med att skapa fristränder för nakenbad.
----
Webbtidskriften Naturisten har sammanställt en minnesskrift Naturisten Bertil Sefbom 1921-2017. Det är en ebok pdf i format A5. Den finns för nedladdning på www.naturisten.se och https://naturistensite.wordpress.com/ samt på Nakenkulturs sida på Portalen. 

 


SÖKES TILL TV-PROJEKT
 
Personer med synliga sjukdomar som får hjälp av olika specialistläkare! 
Mastiff produktionsbolag ska göra ett nytt sjukvårdsprogram med vinkeln att det finns inga obekväma åkommor. 

Kom till vår ”dropp in” vårdcentral som kommer ha olika specialistläkare på plats.
Visa upp och berätta vad du vill ha hjälp med. Allt från enkla diagnoser som tex., är mitt födelsemärken farligt? Har du knölar på kroppen du undrar över, alla slags olika hudproblem, håravfall, manliga och kvinnliga sjukdomar till mer komplicerade diagnoser som kräver större åtgärd och ingrepp. Ni får hjälp på plats eller skickas vidare till andra specialister. Vi önskar att uppmärksamma vanliga och lyfta ovanliga diagnoser.
 
Det gör inget om du redan fått en diagnos och har kontakt med sjukvården. Programmet fungerar också som konsumentupplysning om tillståndet till tittarna. 
Inspelningen är i Stockholm och är du från annan ort hjälper vi till med resekostnad och boende. Man ska tycka att det är en kul grej men också att du får konsultation och hjälp specialister.
 
Vill du veta mer om programmet eller är intresserad av att träffa våra TV - doktorer maila till; annika.andersson@mastiff.se
 
Dela gärna till era vänner! 
 
Annika Andersson | Journalist
Mastiff | Magasin 1, Frihamnen | Stockholm, Sweden | Box 270 34 | 102 51 Stockholm
mob. ‪+46 70 736 1993


Ungdomshelg på Sjöhaug

Styrelsen på Kooperativet Sjøhaug Naturistsenter har beslutat att bjuda in alla unga naturister och ungdomar som kan tänka sig att pröva naturismen, till ungdomshelg från fredag ​5 augusti  till söndag 7 augusti 2016. Ungdomshelgen skulle ha blivit anordnat av Norsk Naturistforbunds ungdomsgrupp, men de har tyvärr valt att inte genomföra ungdomshelgen i egen regi.

Vi på Sjøhaug Naturistsenter anser att det är viktigt att ge unga människor en chans att pröva naturism, en naturlig och hållbar livsstil i samklang med naturen med fokus på  ökad självrespekt och respekt för andra, och vi inbjuder alla intresserade att komma till vår ungdomshelg. Vi erbjuder boende i delad rum, gemensam frukost lördag och söndag och grillning fredag ​​och lördag samt många olika aktiviteter. Priset är 550 NOK (1 NOK motsvarar ungefär 1 SEK).

Vi kommer att sätta ihop programmet på plats - efter deltagarnas egna önskemål.

För mer information om Sjøhaug Naturistsenter och vägbeskrivning, besök vår hemsida. Vår reception svarar gärna på eventuella frågor och tar emot beställningar. Sjøjaug ligger cirka 25 mil norr om Göteborg med tre dagliga tågförbindelser Göteborg - Moss (- Oslo).

Med vänlig hälsning

Styrelsen av och medlemmarna i
Sjøhaug Naturistsenter SA på
Jeløya i Moss, Norge

Hemsida: www.sjohaug.no
E-post: bestilling.sjohaug@naturist.no


Naturismens dag

Med anledning av Naturismens dag den 18 juni var Christer Nilsson med i Morgonpasset i P3. Tryck på pilen längst upp till vänster.    


Dina upplevelser som naturist

Alla naturister som är medlemmar i en svensk naturistförening inbjuds att skriva/nedteckna sina upplevelser som naturist. Exempelvis: "Hur jag fick kontakt med naturiströrelsen", var och när var det och andra händelser under årens lopp. Kanske kan detta bidra till att "sälja in" vår historia.

Det förväntas, att den ekonomiska gratifikationen som utgår för detta arbete, ska återgå till naturismen på det sätt, som mottagren själv bestämmer.

Författaren skriver under eget namn. Endast förnamn, signatur eller psedonym godkänns ej.

Historiska Fonden, Edla och Vilgot Lundströms minnesfonder.

Kontaktadress: Jan Malmborg, Dalagatan 33, 113 23 Stockholm

Epost: fonder@naturistforbundet.se


Nordisk träff 2016

23 - 26 juni arrangeras en Nordisk träff av NF Paradiset. Program finns att läsa här.


Karl-Johan Saarväli 1916-2015

Karl-Johan Saarväli avled nu i september 99 år gammal. Han var initiativtagare till förbundet och valdes som dess förste ordförande.


Riksmöte 2016

Fredagen den 29 juli är det utvecklingskonferens och lördag den 30 juli är det Riksmöte/Årsmöte på Paradisets naturistcamping i Kyrkhult, Blekinge.


Nordisk träff

Det norska naturistförbundet inbjuder till en nordisk naturistträff, som arrangeras av Sjöhaug naturistsenter den 24 - 26 juni. Programmet finns att läsa här.


Redaktör

En ny redaktör sökes till medlemstidningen "Tillsammans". Den som är intresserad kan kontakta Christer Nilsson, christer(at)naturistforbundet.se


Riksmöte 2015

Årets riksmöte och utvecklingskonferens kommer att hållas på Paradiset i Blekinge 24 - 26/7. Utvecklingskonferensen på fredag den 24 och Riksmötet på lördagen den 25.


NF Paradiset

En ny naturistförening har bildats, nämligen NF Paradiset, som är s.k. SIG-förening (Special Interest Group), vilket innebär att man måste vara organiserad naturist i en naturistförening ansluten till en nationell organisation med medIemskap i INF för kunna bli medlem i NF Paradiset.


Paradiset har nu fått nya ägare

Naturistcampingen Paradiset i Kyrkhult, Blekinge är nu sålt till fem aktiva naturister.


Björsbo Naturistanläggning läggs ner

Stall Sonakull har köpt upp grannfastigheten Björsbo där BNA, Björsbo Naturist Anläggning fanns. Campingen kommer inte längre att drivas som en naturistanläggning. Även Björsbo NF är under avveckling.


Hylteberga Gård B&B övergår till textilt

De har nu ändrat inriktning och är numera ett traditionellt Bed & Breakfast, för naturistbesökarna var alltför få.


Shiny Brass upphör

Shiny Brass MC Sweden har upphört som förening. Men i Norge finns den ännu kvar.


Nyhetsbrev från NFN om möjlighet för mer nakenbad i Nederländerna

Enligt ett uttalande från en domstol i Den Haag den 11 juli 2014 sade man att det är OK att bada näck även på platser som inte är officiella nakenbad så länge platsen är väl ägnat för att bada naken eller sola utan kläder. Naken vistelse är endast förbjuden där det ät öppenbart att detta är olämpligt som till exempel på en affärsgata. Domstolens uttalande baseras på en lag från 1986, artikel 430a i lagboken om staffrätt.

Man är inte helt säker på tolkningen och hur detta ska tillämpas.  


Föreningsspalterna ur Tillsammans maj-nummer är nu på plats.

Tidningen kommer i era brevlådor om en dryg vecka.


Två nya Ett nytt nakenbad vid Jönköping/Värnamo

Västersjön är ett spontant nakenbad som nu har fått en beskrivning i Naturistportalen.
Vi hoppas att flera ska kunna bada där utan kläder och utan att folk blir störda av det.

Tyvärr väckte badet den lokala polisen, varför förslagsställaren återtog förslaget. 

Rolstorpasjön nordväst om Värnamo har likaledes nu fått en beskrivning i Naturistportalen.

Kommentera och recensera gärna baden efter besök.


Efterlysning: Det kommer att behövas en ny webmaster för SNF från och med augusti 2014.

Oberoende av vem som väljs som nya ledamöter i förbundsstyrelsen, kommer det att behövas en ny webmaster för

  • den svenska delen av Scandinavian Naturist Portal (www.scandinavianaturist.org). Det behövs ett gott samarbete med den norska motsvarigheten.
    Det ingår även att vara ett stöd för de svenska webmastrarna inom Naturistportalen samt bistå med uppgraderingar. 

  • SNFs webbplats under den Skandinaviska Naturistportalen (www.scandinavianaturist.org/SNF)

  • SNFs webbplats där SNF hanterar e-mail för förbundet och lagrar en hel del dokument (www.naturistforbundet.se

  • Naturistportalens hjälpsida för webmastrar i Norge och Sverige och ev. Danmark (www.scandinavianaturist.org/odin)  

Webbmaster är inget som väljs på Riksmötet.

Det är ju inte absolut nödvändigt att den som axlar dessa uppgifter behöver sitta i förbundsstyrelsen men det är nödvändigt att det är en person med intresse för sådant jobb och som har tillräckligt med kunskaper. Det är givetvis nödvändigt att webbmaster har förbundsstyrelsens förtroende

Intresserade bör höra av sig till sin förening i första hand. Föreningarna som kan föreslå personer för sådana uppdrag. Efter Riksmötet kan även förbundsstyrelsen utse någon inom sig eller adjungera uppdraget till någon utanför styrelsen. 


Det finns nu ett par nya möjligeheter för naturism i Grekland

Naturist Angel Club Hotel är ett 3-stjärnigt naturisthotell på Rhodos.
Ta ne titt på dera webbplats: www.naturistangel.gr

Figleaf Villas är ett område med 3 villor och pool norr om Kalamata Peloponnesos
Ta en titt på deras webbplats http://www.figleafvillas.co.uk


Gratis reklam i Holland för tre svenska naturistkampingar.

I den broschyr som gått ut till runt 60 000 hushåll i Holland just nu, finns det information om tre naturistcampingar i Sverige som ger rabatt till medlemmar som kan uppvisa giltigt INF-medlemskap.

Det är Gustavsberg, Skeppsmyra och Svanrevet.


Vårresornas tid är här  - - -

För alla som reser till naturistställen i syden finns det en service under SNP: Resmål i Utlandet

Där finns det land för land länkar till naturistställen som lämpar sig båda för en övernattning och för ett längre uppehåll.  De flesta ställen håller sig nu med hemsida på engelska och med anvisningar om hur man hittar dit och priser och bildgallerier etc.


Dags för lite nostagi?

Här är ett lite filmklipp från 1932 med Johan Almkvist. Efter ca 8 minuters prat visas rörliga bilder med naturister på Ingarö. 

Pratet verkar ju lite högtravande idag men syftet var ju att vinna människor för det då udda beteendet att vistas utan kläder i naturen och hemma.

Klicka på: http://www.filmarkivet.se/sv/film/?movieid=306


Stora Idskär har sålts?

Den naturistö, Stora Idskär; som en gång i tiden (1948) köptes av naturiströrelsen i Sverige och som naturistföreningen NSNV fick förtroendet att förvalta, ska nu säljas.

Den kallas nu för Norra Idskär men det är samma ö. Den tidigare naturistföreningen NSNV som numera är en liten exklusiv båtklubb som manövrerat ut de vanliga medlemmarna, ska nu sälja ön för minst kr 9 800 000.

Det kan man kalla ett lönsamt klipp av ett litet gäng inom gamla NSNV! 

Är det någon som känner till några dokument som handlar om hur NSNV fick ta hand om denna gemensamma naturistpärla?


Det kommer att behövas nytt folk i förbundsstyrelsen!

Vår kassör, Bertil Pålsson, avgick som förbundskassör vid Riksmötet 2013. Han valdes in som suppleant. Lars Jacobsson invaldes som ny förbundskassör.

Vår sekreterare, Ing-Marie Kåberg, meddelade tidigt att hon inte kommer att stanna kvar under hela sin mandatperiod. Hon avgick innan Riksmötet 2013. Malin Arlinder Ekberg är ny sekreterare i förbundsstyrelsen.

Ordföranden Inge Gullander har beslutat att inte ställa upp för omval vid Riksmötet 2014.
Ledamoten Eirik Isene har taget ett likadant beslut betr. fråga om omval.
Inge Gullander har varit ordförande i Sveriges Naturistförbund i 30 år eller så och Eirik Isene har ingått i styrelsen sedan 1993.

Lars Jacobsson valdes in som ledamot 2013 och blev konstituerad som kassör. Han kommer inte att vilja fortsätta som förbundskassör. Han är numera ordförande i NF Bergsklagen Solsport

Valberedningen behöver engagera sig redan nu och det behöver även föreningarna göra. Det är föreningarna som måste se till att det blir en kontinuitet i styrelsearbetet och att det kommer in nytt folk med känsla för ansvar och med ambitioner. Det är föreningarna som skall utse kandidater och välja personer för olika uppdrag.


 

Gratis reklam för 5 svenska naturistcampingar

Fem av våra svenska naturistcampingar finns nu med på nederländska  förbundets webbplats eftersom de ger rabatt till INF-medlemmar.

Titta på följande länk: http://www.nfn.nl/ledenvoordeel/campings_terreinen_zweden 
Ledenvoordeel är nederländska för medlemsförmån.

Till detta ska läggas att de berörda naturistcampingarna även finns med i deras medlemstidning UIT! som kommer ut nu i maj. Campingarna kommer att få vart sitt exemplar av tidningen.
Tidningen kommer ut i drygt 40 000 exemplar i Nederländerna och Belgien och är givetvis endast på nederländska.

Det är lite lurt det här med rabatt. Några av våra naturistcampingar är ackrediterade och ger rabatt till SNF-medlemmar eller ochså ger de ingen rabatt eftersom de i princip inte accepterar gäster som inte har INF-medlemskap.  De berörda campingarna accepterar även gäster som inte är medlemmar någonstans men ger rabatt till alla som kan uppvisa ett giltigt INF-medlemskap. Icke-medlemmar får dock betala ett högre pris för att få campa. 


Ny naturistguide

La vie au soleil (Livet i sol) är en fransk organisation med Karel Oliviero i spetsen som nyligen gett ut en helt ny Naturistguide som är lika omfattande som den INF brukade ge ut för några år sedan. Det finns en engelsk utgåva.

Guiden heter "Naturist Holidays - World site directory - 2013"

Det som finns att läsa om Sverige, är för det mesta knyckt från Skandinavisk Naturistportal, SNP.

Det är ännu inte klart hur man kan få tag i denna nya guide. SNF kommer inte att förmedla denna publikation.


Naturist-TV och video i fransk tappning

Ett antal olika naturistorganisationer (sammanslutningar mellan naturistcampingar) har tillsammans bildat en webbplats där de visar nyheter och videor från deras naturistcentra mm.

De finns på länken: http://www.naturisme-tv.com/en/index.php

Observera att detta är ett sätt att göra reklam men det kan ju vara trevligt ändå!


Har du en GPS-navigator eller en Smartphone?

Nu finns det möjlighet att ladda ner koordinater till all naturistcampingar och nakenbad i Norge och Sverige till er Navigator och/eller Smartphone.
Det finns nu två olika filer på Naturistportalens frontsida - vänsterspalten - som innehåller allt ni behöver. Val avlämplig fil beror på vad du har för utrustning och utrustningens beskaffenhet.

En genomgång av platsernas koordinater har nyligen gjorts varvid vi rättat och kompletterat.


 Föreningarnas webbmastrar kan få hjälp och råd.Sidan hittas här: http://www.scandinavianaturist.org/odin/user  Som webmaster har du redan fått användarkod och lösenord för denna sida. Om du har glömt något av dessa kan du höra av dig till hjelp.portal@naturism.no