Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Förbundsstyrelsen och andra funktionärer i SNF

Styrelsens sammansättning, de styrelseuppdrag de har samt till vilket Riksmöte de har mandat. Nedanstående styrelse valdes vid RM 2019 (eller tidigare). 

 

 

Funktion, namn, e-mail etc Bild

Ordförande, PR, Tillsammans:

Malin Arlinder Ekberg

malin (at) naturistforbundet.se
eller
ordf (at) naturistforbundet.se 

(NF Bergslagens Solsport), år 2020

Kassör:

Bertil Pålsson

bertil (at) naturistforbundet.se
eller
kassor (at) naturistforbundet.se

(NF Gränsbygden), år 2021

Sekreterare:

Sylvia Larssson

sylvia (at) naturistforbundet.se
eller
sekreteraren (at) naturistforbundet.se

         (NF Skaraborg), år 2021

           Foto saknas

Föreningskontakt:

Peter Benjaminsson

peter (at) naturistforbundet.se
eller
foreningar (at) naturistforbundet.se

(NF Västkusten) år 2020

Webmaster:

Göran Fredriksson

goran (at) naturistforbundet.se
eller
webmaster (at) naturistforbundet.se

(NF Knähaken), år 2020

Suppleant, ungdom:

Lena Schöllin

lena (at) naturistforbundet.se

ungdom (at) naturistforbundet

(NF Bergslagens Solsport) år 2020

Suppleant:

           Vakant

 

 

Årtalet avser det år då deras mandatperiod går ut och ev. omval eller val av annan person skall ske.
Obs! Byt ut (at) mot @ och ta bort onödiga mellanslag för att få fungerande e-mailadresser.
 
 
Revisorer:
Rolf Björklund (NF Västkusten)  och  Ingrid Karlsson (NF Västkusten) valdes till förbundets revisorer på 1 år.
 
Håkan Karlsson (NF Nord) och Karin Jonnergård (NF Svanrevet) valdes till revisorssuppleanter på 1 år.
 
 
Valberedning:
 
Christer Nilsson (NF Gränsbygden),
 
Sven-Erik Kilsten (NF Bergslagens Solsport) och
 
Katarina Jonsson (FUN)
 
Suppleant:
 
Ann-Christine Bond (NF Svanrevet)
 
 
 
 
Föreningarnas gemensamma medlemsmatrikel:
 
Stig Theodorsson (NF Bergslagens Solsport), är ansvarig för underhåll av föreningarnas gemensamma matrikel. Namn- och adressändringar som bl. a. användes för utskick av Tillsammans till föreningarnas medlemmar måste rapporteras in till Stig för att tidningarna skall nå de rätta läsarna på rätt adress.