Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Förbundsstyrelsen och andra funktionärer i SNF

Styrelsens sammansättning, de styrelseuppdrag de har samt till vilket Riksmöte de har mandat. Nedanstående styrelse valdes vid RM 2019 (eller tidigare). 

 

 

Funktion, namn, e-mail etc Bild

Ordförande, PR, Tillsammans:

Malin Arlinder Ekberg

malin (at) naturistforbundet.se
eller
ordf (at) naturistforbundet.se 

(NF Bergslagens Solsport), år 2020

Kassör:

Bertil Pålsson

bertil (at) naturistforbundet.se
eller
kassor (at) naturistforbundet.se

(NF Gränsbygden), år 2021

Sekreterare:

Sylvia Larssson

sylvia (at) naturistforbundet.se
eller
sekreteraren (at) naturistforbundet.se

         (NF Skaraborg), år 2021

           Foto saknas

Föreningskontakt:

Peter Benjaminsson

peter (at) naturistforbundet.se
eller
foreningar (at) naturistforbundet.se

(NF Västkusten) år 2020

Webmaster:

Göran Fredriksson

goran (at) naturistforbundet.se
eller
webmaster (at) naturistforbundet.se

(NF Knähaken), år 2020

Suppleant, ungdom:

Lena Schöllin

lena (at) naturistforbundet.se

ungdom (at) naturistforbundet

(NF Bergslagens Solsport) år 2020

Suppleant:

            Mikael Bång

           mikael (at) naturistforbundet.se

           (NF Svanrevet) år 2020

 

Årtalet avser det år då deras mandatperiod går ut och ev. omval eller val av annan person skall ske.
Obs! Byt ut (at) mot @ och ta bort onödiga mellanslag för att få fungerande e-mailadresser.
 
 
Revisorer:
Rolf Björklund (NF Västkusten)  och  Ingrid Karlsson (NF Västkusten) valdes till förbundets revisorer på 1 år.
 
Håkan Karlsson (NF Nord) och Karin Jonnergård (NF Svanrevet) valdes till revisorssuppleanter på 1 år.
 
 
Valberedning:
 
Christer Nilsson (NF Gränsbygden),
 
Sven-Erik Kilsten (NF Bergslagens Solsport) och
 
Katarina Jonsson (FUN)
 
Suppleant:
 
Ann-Christine Bond (NF Svanrevet)
 
 
 
 
Föreningarnas gemensamma medlemsmatrikel:
 
Stig Theodorsson (NF Bergslagens Solsport), är ansvarig för underhåll av föreningarnas gemensamma matrikel. Namn- och adressändringar som bl. a. användes för utskick av Tillsammans till föreningarnas medlemmar måste rapporteras in till Stig för att tidningarna skall nå de rätta läsarna på rätt adress.