Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Våra stadgar

Våra Stadgar är den samling lagar som på demokratiskt sätt beslutats att gälla för umgänget mellan Sveriges Naturistförbund och de föreningar som egentligen utgör förbundet.

På samma sätt finns det stadgar för det Internationella Naturistförbundet, INF och de nationella förbund som utgör INF.

Det finns länkar till Stadgerna för både SNF och INF här nedan.

Stadgerna för INF bestämmer hur umgänget mellan de nationella förbunden och INF skall gå till. Vilka regler som gäller. De säger däremot inte så mycket om hur SNF skall skötas eller om hur relationerna skall vara mellan SNF och de svenska naturistföreningarna. Detta beskrivs i SNF:s stadgar.

På samma sätt säger inte SNF:s stadgar så mycket om hur en svensk naturistförening skall skötas eller hur de skall sköta sina medlemmar etc. Det är dock uppenbart att det måste finnas en viss harmoni och samstämmighet mellan stadgerna i INF, SNF och i de föreningar som är anslutna till SNF. Det får inte finnas rena motsättningar men det kan finnas individuella särprägel för varje förening.