Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

RM 2019

Föreningen Umenaturist önskade alla delegater från föreningarna välkomna till Lyckebo sommargård, Umeå.

Förbundsstyrelsen hade även bjudit in representanter för NNF, DNU.

Riksmötet/Årsmötet hölls lördagen den 13 juli.  

Vi publicerar alla Riksmöteshandlingar på denna sida och för de som tänkte närvara på Riksmötet gällde det att skriva ut nödvändiga handlingar, för det fanns inte några papperskopior på plats.

Observera att vårt räkenskapsår är från 1 maj 2018 till 30 april 2019. Det är det året som styrelsen redovisar vid Riksmötet. Verksamhetsberättelsen omfattar just detta år och det är det året som skall beslutas om när det t.ex. gäller ansvarsfrihet.

 

Riksmöteshandlingar: