Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Riksmöte 2012 på Lyckebo vid Umeå

Riksmötet har iår hållits på Lyckebo vid Tavelsjön utanför Umeå lördagen 28 juli 2012. Det är tredje gången som Föreningen Umenaturist på ganska kort tid har stått som värd för Riksmötet. Alla mötena har varit mycket lyckade!

Lyckebo är öppen för besökare från 23 juli till 6 augusti.  Se även föreningens sida

Som vanligt hålls Riksmötet på lördag och Utvecklingskonferensen blev därför på fredag. Det innebär att det blev samling på Lyckebo redan på torsdag eftermidag/kväll (26 juli). Utvecklingskonferensen startade efter lunch på fredag i syfte att ge någon möjlighet för de som det passar för, en chans att ta sig till Lyckebo under fredag morgon.

Reglerna för resbidrag till Utveckligskonferensen har justerats något som en följd av att Utvecklingskonferensen förlagts så långt norr med långa resor för de flesta.
Ett annat bekymmer är att deltagarna i konferensen, inte alla gånger bor i föreningens närområde, är på sin semesterort etc  vilket gjort att  "fri resa" för deltagaren i konferensen inte är i förväg överskådlligt och ej heller uppfattas som rättvist.

Det är fortfarande så att förbundet betalar för en deltagare per förening medan föreningen betalar för ytterligare deltagare. Förbundet ersättningsbelopp är maximerat till, motsvarande en 2:a-klassresa med tåg från föreningens hemort till Umeå och bussbiljet från Umeå till Tavelsjö och hem igen.

Hur man sedan valde att resa var upp till var och en.

FS presenterar här alla riksmöteshandlingar.
De har även distribuerats till föreningarna per e-mail.
Delgaterna får skriva ut dem från denna sida.

De funktionärer i styrelsen som stod på tur att avgå var: Inge Gullander, Eirik Isene och Ing-Marie Kåberg samt suppleanterna Malin Arlinder Ekberg och Yann Osorio.
Alla 5 omvaldes med acklamation efter att den avgående styrelsen fått full ansvarsfrihet.

 

Valberedningens förslag

Valberedning:

  1. Furio Amirabile (NF Västkusten),
  2. Manfred Scholze (NF Skeppsmyra, SNN) och
  3. Ing Britt Gustafsson (NF Svanrevet) kan nås per telefon 070 -551 4435 eller per e-mail: ibg.konsult@home.se

Även valberedningen omvaldes enhälligt.

Program för Utvecklingskonferensen.

Utvecklingskonferensen koncentrerades runt den nya Naturistportalen och funktioner i denna samt konsekvenser av omläggningen.
Det fanns inga hinder för att ta upp andra ämnen tilliskussion. Som "protokollförare" utsågs Christina Vibass vars anteckningar kommer att publiceras här så snart de finns tillgängliga.

Protokollet från Riksmötet finns här nedan i pdf-format.  Där finns även en liten subjektiv rapport från RM i pdf-format signerat Eirik.

Mötesanteckningarna från Utvecklingskonferensen blev försenad pga att Christina Vibass blev sjuk och fick problem med synen.
 

Plats

Lyckebo barnkoloni, Tavelsjö
Sverige
63° 59' 16.08" N, 20° 5' 19.32" E
SE