Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Alpe-Adria 2011 träffen

Roger Viola har skrvit en rapport från träffen på Solaris i Kroatien på franska, tyska och engelska. Den engelska versionen finns att ladda ner här.

ca 200 människor från 11 nationer hade samlats på Solaris i Istrien 23 - 26 juni 2011.

Det var 39 gången som detta arrangemang anordnades. Som det framgår av namnet är det mest avsett för medlemmar i förbunden runt Alperna och Adriaterhavet men det har spritt sig. Det var till och med några från Brasilien och från Ryssland.

Det är inget som hindrar att skandinaver deltar i dessa möten som ju sponsras an Eunat och därför har rimliga priser på förläggning och måltider.

Under träffen arrangerades det tävlingar i  beach volley, petanque, bordtennis, schack och terränglöpning. Deltagandet är frivilligt.

Läs mera om träffen här.