Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

NF EOS (Tillsammans nr 4 2020)

 

Ågestabadet

När vi nu sammanfattar den gångna sommaren kan vi konstatera att den på det hela taget varit bra. Ågestabadet har varit välbesökt, mycket tack vara att många hållit sig hemma och firat ”hemester”. Vi har haft Café Ågesta öppet i stort sett varje helg från och med Naturismens Dag/Eos-dagen och fram till slutet av augusti. Tack alla ni som hjälpt till att hålla caféet igång. Vi har också kunnat ha grillen i gång nästan varje onsdagskväll under sommaren.

Under hösten har Stockholms stad genom Skogsvårdsstyrelsen röjt i skogsområdet runt badet och även tagit ner några träd som skuggade själva badstranden på eftermiddagarna. Detta har lett till att det blivit mycket öppnare och ljusare på badet. Förhoppningsvis ska det även leda till att vi blir av med en del oönskade personer som smugit omkring i buskarna.

Bastubad på Ågestabadet

Förra året började vi på försök erbjuda bastubad även efter den ordinarie badsäsongen på Ågestabadet. Detta slog mycket väl ut och vi anordnade bastukvällar varje onsdag hela hösten och vintern fram till coronan satte stopp i mars. Nu har vi återupptagit bastubadandet igen. Intresset har varit så stort att vi utökat bastutillfällena till två gånger i veckan, onsdagskvällar och söndagseftermiddagar. Vi räknar med att kunna fortsätta med detta under hela vintern och våren fram till ordinarie sommarsäsong. För att förebygga smittspridning har vi dock begränsat hur många som får vistas samtidigt i bastun. Normalt fyra personer, men om det är par som hör ihop kan vi ta in max sex personer. För att göra det bekvämare för badgästerna har vi nu byggt till ett förtält framför bastun där man kan hänga av sig sina kläder och invänta sin tur att bada.

Svedmyrabadet

Redan i våras, då coronapandemin slog till, blev det nödvändigt att avsluta vår verksamhet på Svedmyrabadet. Situationen har nu förbättrats något, men vi var tidigt tvungna at ta beslut om vi skulle fortsätta att hyra badet eller ej. Beslutet blev att inte sluta nytt hyresavtal för den kommande perioden, varför vi inte har kunnat erbjuda bad nu under hösten. Hur det blir till våren kan vi i skrivande stund inte säga något om. Vår ambition är i alla fall att så snart det går åter kunna erbjuda möjligheten till inomhusbad.

För Nf Eos

Lars Berglund