Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Knähakens NF (Tillsammans nr 3 2020)

Juni månad var ovanligt varm i Sverige, på många platser slogs det värmerekord både då det gäller max- och medeltemperatur. Helsingborg var 0,9 grader från att slå den högsta medeltemperaturen i juni som uppmätts här, så vi fick några sköna dagar på knähakenstranden. I början av juli hade vi vårt försenade årsmöte och Janne Zetterström valdes att fortsätta två år till som ordförande och övriga ledamöter fortsätter också, så styrelsen blir intakt.

Jag brukar visa något foto av en växt eller ett djur som jag har tagit, eftersom vi inom naturiströrelsen verkar för en livsstil i harmoni med naturen. Den här gången blir det en fyrfläckad trollslända, som tillhör familjen Segeltrollsländor och skiljer sig från övriga trollsländor genom att vara spanare (ej patrullerare). De sitter oftast lite högt och spanar och är då lättare att fotografera till skillnad mot patrullerarna som flyger omkring hela tiden. 

Aktiviteter under hösten är ännu inte beslutade, men gå gärna in på vår hemsida och kolla https://www.scandinavianaturist.org/Knahaken/sv
Göran Fredriksson