Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Knähakens NF (Tillsammans nr 2 2020)

Vårt årsmöte i slutet av mars blev tyvärr inställt p.g.a. covid-19 med tanke på våra medlemmar som tillhör riskgrupperna.

 Vi i styrelsen hade tidigare planerat för vårens aktiviteter, bl.a. tänkte vi göra om den lyckade vandringen i Möllehässles naturreservat och lyssna på klockgrodorna. I planeringen fanns också ett bastubad i Viken eller Höganäs, men nu inhiberar vi dessa aktiviteter.

 I naturen är det nu fullt av liv t.ex. hos våra fyrtio humlearter som vi har i Sverige. Jag har tagit ett foto av en sydlig åkerhumla som suger nektar på en blomsterlupin.

 Nu ser vi fram mot sol och bad på Knähakenstranden.

Alla naturister önskas en skön sommar!

Göran Fredriksson