Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

EuNat 2011 har varit på Gustavsberg

SNF och NBS hade fått förtroendet att arrangera Interfederal Meeting 2011 på Gustavsberg Naturistcamping.
Det innebar att det kunde ha kommit delegater från upp till 22 nationer men i år var det 15 nationella naturistförbund som var representerade.
Numera kallas träffen för EuNat - ett möte där de europeiska naturistförbunden bestämmer hur de skall förvalta de omkring 55 000 Euro per år som INF avsätter för europeiska evenemang.

EuNat 2011 arrangerades sista helgen i maj - med ankomst under veckan innan denna helg och avresa söndag 29 maj. Själva konferensen hölls från fredag morgon till lördag kväll - två hela dagar.
Konferensen hölls på engelska, tyska och franska med simultantolkning mellan dessa språk. Det finns en audioutrustning som tillåter deltagarna att lyssna och tala på ett av dessa tre språk.
Arrangemanget är en utmaning som givetvis kan ge god publicitet för svensk naturism och svenska naturistcampingar. Det var många av delegaterna vid detta möte som passade på att resa runt i Sverige när de i alla fall var här.
Tidpunkten var vald med hänsyn till möjligheten för vackert väder och att säsongen ännu inte hade börjat. Tyvärr fick vi inte något riktigt perfekt väder.
En Projektgrupp bestående av Ing-Marie Kåberg, Agneta Jakobsson, Christina Vibass, Eirik Isene, Bertil Pålsson, Kjell Sternrot och Inge Gullander med Eirik Isene som projektledare har haft ansvaret för evenemanget.
Utöver delegaterna var INF representerad med hela sin Central Committee.
EuNatCom är en liten kommité som består av en "Sports Officer" en "Youth Officer" och en "Secretary" som håller i ekonomin. Dessa var givevis självskrivna vid mötet - fast Ungdomsledaren utblev.

Vi hade lyckats engagera Jean Peters, EuNatCom:s "Secretary", från Luxembourg som mötesledare. Inge Gullander var SNF:s delegat och Eirik Isene var mötessekreterare. I övrigt var hela SNF:s styrelse engagerade som funktionärer vid mötet eller med att se till att alla hade någon stans att bo och att de fick mat och dryck etc.
Projektet är avsedd att gå med en liten vinst, dvs projektet skall inte belasta Sveriges Naturistförbunds ekonomi. En slutlig redovisning har skett i samarbete med NBS och ett smärre överskott har fördelats lika mellan SNF och NBS. En enkel redovisning skedde redan vid RM 2011och en mer omfattande ekonomisk redovisning  kommer till RM 2012.

Inför mötet har vi skickat ut 10 stycken Nyhetsbrev på på engelska, tyska och franska.
Deltagande förbund hade infor mötet skickat in 31 motioner eller diskussionspunkter.
Vi har all grund att tro att mötet var mycket lyckat - trots vädret! Stora insatser av frivilliga underlättade.

Hjärtligt Tack till alla ni som hjälpte till!

Ni som är intresserade kan läsa Dagordning och  Protokollet här på engelska.
Protokollet finns även på tyska och franska

Under mötet antogs några "naturistiska trossatser": Naturist beliefs
Dessa borde kunna tillämpas även i Skandinavien! Tom Block har åtagit sig att anpassa skrivningen till svenska förhållanden.