Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

EuNat 2010 i Luxembourg

Interfederal Meetings avhålles varje år i mars eller i maj beroende på om det samma år finns en INF-kongress. Deltagande är delegater från de europeiska naturistförbunden.

En kort rapport från mötet.

Mötet hölls på campingen Fuussekaul vid Heiderscheid i Luxembourg. Deltagarna inhystes i moderna villavagnar alla bekvämligheter inklusive värme, dusch, toalett och sköna sängar. Vi fick 2 trerätters måltider och frukost varje dag så bekvämligheten och omvårdnaden var det inget fel på!
Själva mötet hölls i en stor sal med deltagarna sittande vid bord uppställda en rektangulär ring. Delegater och bisittare var placerade i grupper beroende på vilket språk de villa ha i hörlurarna. Mötet simultantolkades av två duktiga tolkar på engelska, franska och tyska.

Endast 12 förbund av 20 var närvarande. Det fanns ingen som representerade Danmark, Norge och Finland. Spanien hade fullmakt från Portugal att representera dem.
SNF ställde upp med tre officiella deltagare, Eirik Isene, Bertil Pålsson och Christina Vibass. Syftet med denna bemanning var att insamla kunskap och intryck inför nästa års möte som skall vara på Gustavsberg Naturistcamping i slutet av maj 2011.

Mötet pågick under två hela dagar – med ankomst på torsdag em/kväll och avresa på söndag efter frukost och utcheckning.
Inför mötet hade det skrivits 14 motioner och några skrivelser som inlagor till motioner.

Jean Peters som är President i Luxembourgska förbundet, FNL, höll i ordförandeklubban. Han talar och skriver engelska, franska och tyska helt professionellt. Jean Peters hade gjort dagordningen för mötet baserad på motionerna i en någorlunda logisk ordning.
Som vanligt var mötet mycket livligt med många talträngda delegater. Det kommer att komma ett protokoll inom kort. Därför kommer jag inte att referera annat än det som jag anser är mycket viktigt.

Tillsättandet av EuNatCom gjordes vid mötet i Frankrike i maj förra året. Många motioner handlade om EuNatCom och om EuNat (som Interfederal Meeting numera kallas). Det handlade om ansvar och befogenheter och om vad EuNatCom gjort och inte gjort under det år som gått.

SNF hade till mötet lämnat in en motion som skulle begränsa resandet till max 15 % av EuNatCom’s budget. Motionen accepterades med stor majoritet.

Vid sittande bord avskedade INF Sebastian Heuft från hans ställning som ansvarig för "Ungdom" med referens till att han inte gått att nå, att han inte svarat på e-mail och att ett sommararrangemang som var hans ansvar inte blivit av mm.
Detta accepterades inte av Kurt Fischer, DFK och Sebastian Heuft som ansåg att INF inte har befogenhet att avskeda Sebastian. Kurt Fischer ville ha en stödomröstning för att det beslut som tagits i Frankrike och här fortfarande skulle gälla. Då reste sig Giancarlo Ribolzi, Fenait och alla fyra representanter från INFs Centralkommitté och lämnade rummet.
Detta inträffade på andra dagens eftermiddag. Mötet fortsatte dock tills dagordningen hade gåtts igenom (lördag kl. 18.00).

Av andra motioner som kan vara av intresse för oss, hade nederländska NFN lämnat in en motion där de vill ha "Certifiering" av naturistplatser. Eirik Isene hade lämnat in kommentarer till denna motion eftersom det de vill ha liknar det som vi redan har som "ackreditering". INF hade redan innan försökt sig på "certifiering" men funnit att det blev för svårt. Med vårt förslag tycker de att det kanske borde vara genomförbart, varför de vill ha till ett samarbete.

På söndag morgon kallades samman ett möte där DFK (Tyskland), NFL (Luxembourg), NFN (Nederländerna) och SNF (Eirik Isene) samt Sebastian Heuft deltog. För vår del var det intressant att delta eftersom det i alla fall handlar om ca 40 % av de medel som SNF betalar in till INF.
Det som gjordes under mötet var att göra stora tillägg till INFs stadgar där befogenhet och ansvar för EuNat resp. EuNatCom stipulerades på ett sätt som fråntog INF allt inflytande över "Ungdom" och "Sport" i Europa.
Ändringarna i stadgarna har sedan gått som motion till INF-kongressen i Italien i September. Eftersom stadgeändringar måste vara INF tillhanda senast 8 mars var det bråttom. NFL (Luxembourg) står som utfärdare av motionen. DFK (Tyskland) har skickat en annan motion som skall fungera som en "Plan B" ifall inte den första motionen går igenom. Motionerna skall nu översättas till de andra språken och skickas ut till medlemmarna (förbunden) senast 4 månader innan INF-kongressen.

Detta låter ju som om man bara kämpade emot varandra och var fiender men så var det egentligen inte. Mötet föregick i en vänskaplig ton och i pauserna diskuterades det livligt. På kvällarna satt vi samman och pratade om olika problem som varit uppe på mötet och sedan allt möjligt annat.
Det var många som uttryckte att det skulle bli intressant och trevligt att komma till nästa möte i Sverige. Jean Peters svarade på fråga att han skulle överväga att fungera som ordförande vid mötet i Sverige. Även simultantolkarna visade intresse att ta jobbet att tolka i Sverige.

Många kommer ju snart att träffas igen i Italien på INF-kongressen.
Vi som deltog från Sverige tyckte att mötet var rörigt och stökigt men intressant och i alla fall mycket givande.