Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

GDPR

Sveriges naturistförbund (SNF) hanterar inte några medlemsuppgifter utan det är varje enskild förening som upprättar ett medlemsregister över sina medlemmar och föreningarna i sin tur skickar in adressuppgifter till en extern kraft, som förbundet anlitar. Sedan skickas uppgifterna vidare till tryckeriet så att medlemmarna kan få medlemstidningen ”Tillsammans”. SNF har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningens artikel 28.3 med den externa kraften.