Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

The International Naturist Federation

I etterkrigstiden ble det holdt flere internasjonale møter eller samlinger hvor naturisme ble debattert. Den største, med tittelen «International Conference of Naturist Organisations», ble avholdt i september 1951 på Cora Hotel i London. Syv land var representert, enten med nasjonale forbund eller private klubber eller foreninger. Året etter møttes representanter for 16 land i Thielle i Sveits. Nå ble det besluttet å danne en internasjonal forening for å fremme naturismens sak. Det ble valgt tre personer, Albert Lecocq fra Frankrike, Dorothy Thornton fra England og Erhard Wachtler fra Tyskland, som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan en slik forening skulle etableres. Det tredje møtet, nå kalt «World Naturist Congress», fant sted i august 1953 på campingplassen Centre Helio Marin i Montalivet sør i Frankrike. På møtet ble det besluttet at organisasjoner navn skulle være “International Naturist Federation”. Det ble også bestemt at organisasjonen skulle være trespråklig - engelsk, tysk, og fransk - og dette muliggjorde forkortelsen INF-FNI. Med dette var organisasjonen «International Naturist Federation» født. Den første presidenten var Richard Ehrmann fra Østerrike, Albert Lecocq fra Frankrike, Erhard Wachtler fra Tyskland, Eduard Frankhauser fra Svits og Dorothy Thornton fra Storbritannia ble valgt til visepresidenter. INF World Congress avholdes nå annethvert år, og 37 land er representert med nasjonale forbund. Ytterligere 14 land stiller med såkalte «offisielle korrespondenter», og INF-FNI representerer nå 450.000 naturister fra hele verden.

Les videre...