Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Naturisme

For oss er både naturisme og nudisme brede fellesbetegnelser for hverdagsnakenheten hvor vi har et avslappet forhold til egen og andres nakne kropper. Vi mener at naturismebegrepet innebefatter alle som praktiserer, eller ønsker å praktisere, naturlig nakenhet.

Naturisme kan f.eks, praktiseres ved bading, sport, lek og generelt nakenhet i fellesskap, eller hver for oss. Oslo naturistforening mener at naturisme er et viktig middel til å fremme menneskers fysiske og psykiske sunnhet, gjensidig respekt og toleranse.