Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

De første menneskene

Nå er det ikke alle som har tiltro til at mennesket ble skapt av Gud på den 5. dag, men heller mener at Charles Darwin er inne på noe i sin teori om artenes opprinnelse. DNA-baserte bevis indikerer at det moderne mennesket oppstod i Afrika for omtrent 200 000 år siden. Forskning på kroppslus viser at denne type lus er ca. 70 000 år gammel. Lusas alder sammenfaller bra med tidspunktet for når mennesket vandret ut av Afrika, altså for ca. 70 000 år siden. Årsaken til at forskerne knytter lusas alder sammen med starten på menneskets vandring er at kroppslus bare overlever i klesplagg, og at mennesket derfor begynte å kle sin nakne kropp, høyst sannsynlig for å beskytte seg mot kulde, da de vandret ut av Afrika for ca. 70 000 år siden. Det betyr at vi som art levde nakne i Afrika i ca. 130 000 år før vi begynte å kle på oss. Det var nok ingen ferie å leve i Afrika for drøye 70 000 år siden, så å si at mennesket var på en lang naturistferie blir feil, men at de første menneskene var ekte naturister, det er det ingen tvil om. Det er derfor rimelig å anta at den opprinnelige årsaken til at mennesket begynte å kle seg var for å beskytte kroppen sin mot elementene, altså mot kulde.

Da mennesket hadde kommet et lite stykke ut av Afrika møtte det på representanter for en annen gren av menneskeslekten - Neandertalere. Disse menneskene brukte skinn og huder for å beskytte seg mot kulden. Som kjent døde Neandertalerne ut, man antar for ca. 30 000 år siden, og en av mange årsaker til det er antagelig at disse menneskene ikke hadde evnen til å lage gode nok klær. De evnet ikke, slik som Homo sapiens sapiens, å forme klær etter kroppens fasong, men brukte skinn og dyrehuder bundet løselig rundt kroppen. Dette medførte at Neandertalernes kropper var mer utsatt for elementene, noe som var en medvirkende årsak til at arten døde ut.

Det moderne mennesket har gjennom årtusenene fortsatt sin vandring ut av Afrika slik at vi i dag er bosatt over hele jordkloden. Hvordan mennesket har forholdt seg til nakenhet opp gjennom tiden har variert en del både rent geografisk, men også i tid. Sosial nakenhet oppstod antagelig i det gamle Egypt, og i de Greske og Romerske imperier.

Les videre...