Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nakenhet i Bibelen

I følge en av skapelsesberetningene i det gamle testamentet, som er viktig både i den jødiske, kristne, og islamske tro, skapte Gud Adam og Eva. Som kjent vandret Adam og Eva nakne rundt i Edens hage uten at deres nakenhet var til bekymring for dem selv eller Gud, helt til det ble spist av kunnskapens tre. Gud hadde instruert Adam og Eva om at de kunne spise av alt som vokste i Edens hage bortsett fra av kunnskapen tre. Biten som ble tatt av frukten fra kunnskapens tre førte i følge fortellingen til at Adam og Eva ble oppmerksomme på at de var nakne, og at de ble redde for å være nakne overfor Gud. Det er det hebraiske ordet arom som er benyttet i den opprinnelige hebraiske teksten for å beskrive Adam og Evas nakenhet. Nå hevder noe at det er i en senere oversettelse av det gamle testamentet at arom blir oversatt med naken, og at den opprinnelige betydningen av ordet er gjennomsiktig eller gjennomskuelig. Noe som da vil bety at Adam og Eva ble redde etter å ha spist forbuden frukt fordi de da ble gjennomskuelige for Gud, altså at Gud ser deres tanker, noe som ikke høres usannsynlig ut, all den tid de inntil ganske nylig hadde vandret nakne sammen med Gud i hagen uten å være redde for sin nakenhet. Uten å gå nærmere inn på dette kan det altså tyde på at det er senere religiøse lederes pietistiske eller konservative tankesett som har tillagt Adam og Eva deres redsel for å være nakne. I tillegg finnes det flere referanser til religiøst betinget nakenhet i Bibelen. Så som da Saul ligger naken for å oppleve et syn av sin Gud, og den nakne gledesdansen David utfører da Paktens ark ble ført inn i Jerusalem. Videre kan vi lese i Johannes 21:7 at Peter tar på seg klær da han innser at det er Jesus som står på stranden. Det må bety at Peter, og helt sikkert også de andre disiplene, har vært nakne mens de har fisket. Selv om sosial nakenhet ser ut til å ha vært akseptert i Bibelen og derfor i den tidlige kristne tro er det verdt å merke seg at det som er beskrevet er enkelthendelser, og ikke en kulturelt betinget og utbredt praktisering og aksept av sosial nakenhet i samfunnet.

Les videre...