Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

USA

Organisert nudisme i USA (i USA benyttes i hovedsak begrepet nudisme og ikke naturisme) ble etablert på slutten av 1920-tallet av den tyske immigranten Kurt Barthel. 1. mai 1929 organiserte han bl.a. en picnic i Hudson-fjellene hvor alle deltagerne var nakne. Dette sies å ha vært den første organiserte aktiviteten for nudister i USA. Han dannet etter dette American League for Physical Culture, og åpnet USA’s første offisielle nudist-klubb i New York. I 1931 flyttet klubben til Dover, New Jersey. I New Jersey overtok Ilsley Boone som leder, og han endret navnet til American Sunbathing Association. Klubben eksisterer fremdeles, og endret i 1995 navn til American Association for Nude Recreation (AANR). Nudisme ble stadig mer vanlig utover 1930-tallet, og det ble dannet nudist-klubber flere steder i USA. Fra sent på 1930-tallet, og videre utover 1940-tallet nakenhet ble igjen fordømt og sett på som synd av det amerikanske samfunnet. Et av de største tilbakeslagene kom i 1941 da US Postal Service begynte å håndheve en lov fra 1873, kjent som the Comstock law, som fastslo at det var forbudt å sende uanstendig materiale med US Postal Service. Utgivere av nudist- og naturist-magasiner sluttet å sende sine publikasjoner med post fordi de fryktet å bli bøtelagt. Ilsley Boone begynte rundt 1950 en kamp i Høyesterett i Washington D.C mot forbudet. Han argumenterte med at nudismen hverken var pornografisk eller uanstendig, og det i virkeligheten var en sunn og naturlig livsstil. Han fikk i 1958 medhold, da Høyesterett fastslo at materiale som omhandlet nudisme, også fotografier av nakne mennesker, skulle tillates sendt med US Postal Service. Utover 1960-tallet ble nudisme og sosial nakenhet mer utbredt, og i California ble en av de første offisielle nudists-trendene etablert i San Diego. Mentaliteten blant befolkningen ble også endret, folk ble åpne for andre tanker og verdier, og med det mer tolerante overfor andre mennesker. Fremveksten av flower-power og hippie bevegelsen ga nudismen en stor skare av nye tilhengere. Men samtidig som «hippiene» praktiserte nudisme og sosial nakenhet nær sagt «over alt», så var de store konsumenter av både alkohol, narkotika, og ikke minst av sex. Dette førte til at den organiserte nudist-bevegelsen ble sett på med mindre blide øyne av det «etablerte» USA, for nå var ikke nudistene bare nakne, nå hadde de også sex. Så nudist-bevegelsen opplevde en del motgang som følge av mange unge menneskers avslappede forhold til sex. Men bevegelsen overlevde, og utover 1970-tallet fikk den stadig nye tilhengere. Mye som følge av kvinnefrigjøring og den seksuelle revolusjon, det ble bl.a. vanlig at kvinner ikke brukte bh. Da Vietnamkrigen endte i 1975 var mange igjen lei av krig, og søkte et miljø hvor fred, frihet og pasifisme var fremtredende, og fant på den måten frem til nudist-bevegelsen. Økt velstand førte også til at mange amerikanere fikk råd til å bygge sitt eget svømmebasseng, så det å være naken blant familie og venner ble på grunn av dette mer vanlig. Nakenhet ble også stadig mer vanlig i media, Playboy trykte i 1972 sitt første bilde av en naken kvinne, så den jevne amerikaner ble ikke lenger like sjokkert over å se eller oppleve nakenhet.

Les videre...