Trivselregler

 • På campingen  gäller hastighet max 10km/h.

 • På området kan man vara klädd eller oklädd, men vi badar inte i badkläder om man är 18 år och äldre.

 • Det åligger varje besökare att inte uppträda störande för omgivningen.

 • Hundar och katter ska vara kopplade och får badas endast vid hundbadplatsen vid grinden.

 • Rastning av hundar och katter ska ske utanför området längs den nya vägen (obs! inte vid udden eller nära gården som är privatområde) och bajset ska plockas upp.

 • Alla bör hjälpas åt att hålla rent och snyggt på området. Kasta inte fimpar eller annat skräp på marken.

 • Använd sopsorteringen som finns bakom gästköket eller ta med dig det du sorterar till närmaste återvinningsstation. Släng INTE förpackningar i tunnan för hushållssopor. Från och med i år (2024) är det lag på sortering av matavfall i hela Sverige. Vi tillhandahåller bruna papperspåsar till ändamålet och det finns en separat matavfallstunna där du sedan lägger påsarna i.

 • Avlopp från husvagn ska vara till slutet system. Spillvatten töms där latrin töms – vid pissoaren.

 • Vattnet från dricksvattenkranarna får endast användas i hushållssyfte. Till städning och övrigt används sjövatten.

 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.

 • Skadegörelse på träd och buskar får inte förekomma på campingplatsen eller i skogen.

 • Föräldrar ansvarar för sina barn.