Husdjur

 

          

Katter och hundar är välkomna till campingen men de skall hållas kopplade och rastas utanför campingområdet längs den nya vägen. Man ska plocka upp bajset efter dem då området tillhör gården

Det är alltid ägarens ansvar att djuren inte stör, skrämmer eller besvärar andra gäster. Hundbad finns straxt nedanför grinden.