Husdjur

 

          

Katter och hundar är välkomna till campingen men de skall hållas kopplade och rastas utanför campingområdet.

Det är alltid ägarens ansvar att djuren inte stör, skrämmer eller besvärar andra gäster. Utanför campingområdet skall man plocka upp efter dem då området tillhör gården. Hundbad finns straxt nedanför grinden.