Husdjur

 

          

Katter och hundar är välkomna till campingen men de bör hållas kopplade och rastas utanför campingområdet.

Det är alltid ägarens ansvar att djuren inte stör, skrämmer eller besvärar andra gäster. Utanför campingområdet är det bra om man plockar upp efter dem då området tillhör gården. Hundbad finns straxt nedanför grinden.