Trivselregler

 • Vid färd till och från campingen gäller hastighet max 10km/h.
 • På området ska man vara klädd eller oklädd, ej ibadkläder.
 • Det åligger varje besökare att inte uppträda störande för omgivningen.
 • Hundar och katter ska vara kopplade och får badas endast vid hundbadplatsen vid grinden.
 • Rastning av hundar och katter ska ske utanför området.
 • Alla bör hjälpas åt att hålla rent och snyggt på området. Kasta inte fimpar eller annat skräp på marken.
 • Använd sopsorteringen som finns bakom gästköket.
 • Avlopp från husvagn ska vara till slutet system. Spillvatten töms där latrin töms – vid pissoaren.
 • Vattnet från dricksvattenkranarna får endast användas i hushållssyfte. Till övrigt används sjövatten.
 • Fiske är förbjudet vid badplatsen.
 • Skadegörelse på träd och buskar får inte förekomma på campingplatsen eller i skogen.
 • Föräldrar ansvarar för sina barn.