NY VÄG TILL CAMPINGEN

Ny väg till campingen inviges 17 juli 2022 och heter Ingvars väg.

Tänk på att köra sakta genom byn fram till vår väg, hastighet på 10km gäller fortfarande. Längs nya vägen finns det speglar uppsatta där det är skymd sikt. Observera att gården och stugorna på udden är privat område och promenaderna där bör undvikas. Hundarna ska rastas längs den nya vägen och bajset ska plockas upp i vanlig ordning.

 


New road

A new road to the campsite is now ready to use. Drive slowly through the village up to our road, speed of 10km/h still applies. Along the road there are mirrors installed where visibility is obscured. Please note that the farm and the cottages are private and walking there should be avoided. When you walk your dog you must use the new road and the poo must be picked up as usual.