Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Saknar Skeppsmyra.

Denna sommar blev inte som jag tänkt, sambo blev allvarligt sjuk i våras så tappade själv lusten göra något. Husvagnen har stått still hela sommaren och står som ett ett minne av det vi hade planerat på Skeppsmyra. Nu har vi börjat planera på nästa sommar, sambo har tillfrisknat. Hoppas att Corona är borta tills dess så man kan man kan umgås som folk. Glad se att alla är medlemmar i föreningen och ingen särbehandlas förutom på Facebook. Önska er alla en fin vinter och en glad jul. Ett nytt friskt år tillönskas er alla. Medlem Bert

Kommentarer

Angående din kommentar om särbehandling på facebook så vill jag förtydliga att detta är en sluten grupp för de som har säsongsplats på campingen, många campingplatseer har liknande lösningar för att på ett snabbt sätt kunna kommunicera med varandra, t ex om ngn ska åka och handla så kan man lägga en blänkare på fb om detta. Har varit till stor hjälp för många.