Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Aktiviteter

Agenda SNN och Skeppsmyra 2024

04 Maj              Årsmöte kl 11.00 samt arbetshelg på campingen

31 Maj              Campingen öppnar för allmänheten

15 Juni             Naturismens dag

21 Juni             Midsommarfirande på campingen

22 Juli-27 Juli  Festivalvecka (agenda för veckan ej fastställd)

10 Augusti       Kräftskiva på campingen

01 september  Campingen stänger fär allmänheten

07 September Oktoberfest på campingen

21 September Höstmöte på Skeppsmyra kl 11.00 därefter städning av campingen

Ytterligare, evenemang kan tillkomma och dessa annonseras på campingens informationstavlor, på FB-grupp samt på hemsidan

·