Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Aktiviteter

Agenda SNN och Skeppsmyra 2023

13 Maj              Årsmöte kl 11.00 samt arbetshelg på campingen

18 Maj              Campingen öppnar för allmänheten

17 Juni             Naturismens dag

23 Juni             Midsommarfirande på campingen

24 Juli-30 Juli  Festivalvecka (agenda för veckan ej fastställd)

12 Augusti       Kräftskiva på campingen

02 September Oktoberfest på campingen

16 September Höstmöte på Skeppsmyra kl 11.00 därefter städning av campingen

Spontana evenemang kan tillkomma och dessa annonseras på campingens informationstavlor

·