Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Rose-Marie Jungmalm

Vill på detta sätt tacka alla som hjälpt till med den stora björken som stod vid stigen till hundbadet. Tack till er som slitit med fällning, uppsågning av kubbarna och forsling till vedförrådet, ingen nämnd ingen glömd.