Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Bli Medlem

Här kan ni ansöka om medlemsskap i NF Svanrevet.

Medlemsansökan Singel

Medlemsansökan Par

Genom ditt medlemskap i NF Svanrevet, är du medlem både i en nationell och en internationell rörelse. NF Svanrevet är medlem i Sveriges Naturistförbund, SNF, som i sin tur är medlem av Internationella Naturistförbundet, INF.

Ditt medlemskort i NF Svanrevet är ett internationellt naturistpass, en nödvändighet vid camping på de allra flesta naturistplatserna världen över. När du campar finns det anledning att se efter om campingen är en "Ackrediterad Naturistcamping", om så är fallet sparar du ca 10% på övernattningsavgiften. Ditt medlemskap i Svanrevet ger också möjlighet att besöka andra naturistföreningars arrangemang och samkväm.

Tillsammans är "språkrör för Sveriges Naturistförbund", den kommer till dig fyra gånger om året och innehåller artiklar, reseskildringar, förenings-program, insändare etc. Allt material är bidrag från medlemmar, och givetvis är du välkommen att här dela med dig av dina erfarenheter.

Medlemskap beviljas av styrelsen. Rösträtt tillkommer medlem under förutsättning att medlemsavgiften erlagts. Valbar till styrelseuppdrag är varje röstberättigad medlem som fyllt 18 år. Barn under 18 år behöver ej ansöka om medlemskap, de är likväl välkomna till föreningens samkväm och arrangemang.
 

Medlemsavgifter

Singel

Support singel 

365 kr/år

195 kr/år

Par

Support par

550 kr/år

380 kr/år

Ungdom 18-24 år

170 kr/år 

Supportmedlemskap

Är Ni redan medlem i en annan naturistförening, men önskar att vara medlem även hos oss, kan Ni ansöka om supportmedlemskap. Som Supportmedlem är Ni fullvärdig medlem i NF Svanrevet, med supportkort som tillsammans med annat naturistpass visar medlemskapet i vår förening. Supportmedlemskapet innebär att NF Svanrevet inte rapporterar något till förbundet eftersom er moderförening gör det. Ni får alltså inga INF-märken genom vår försorg och inte heller adresserad förbundsinformation. Kostnaden för supportmedlemsskap är ordinarie avgift minus 170 kr eftersom förbundsavgift redan är betald.

Betalning

Betalning sker till Bankgiro 599-5964, uppge för och efternamn!