Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Nya protokoll från utvecklimgsmöte och styrelse.

Nu finns nytt protokoll från senaste styrelsemötet på medlemssidorna samt minnesanteckningar från utvecklingsmötet med styrelse och gruppledare 2019-08-17.

Tags: