Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Kallelse till årsmöte 2024

 

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Naturistföreningen Svanrevet till ordinarie årsmöte 2024.

 

Tidpunkt: lördag den 9 mars 2024 klockan 14:00.

Samling för kaffe och kaka från klockan 13:00.

 

Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 9, 211 11 Malmö

 

För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för 2024 vara bokförd på föreningens bankgiro 599–5964, senast torsdagen den 7 mars (det går inte att betala på mötet).

Se bifogad bilaga för mer info.

Tags: