Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Brygga 10

Välkommen till Ribersborg, Brygga 10 och nakenbadet!   Badtemperatur

”RIBBAN” är genom sitt centrala läge en unik badstrand och bättre än så här kan ingen badplats bli. Vi har toalett med de modernaste finnesser. Det finns skötbord för de riktigt små och det finns toalett också för rörelsehindrade. Dusch finns det minsann också, bra för den som varit i havet tillsammans med alger eller för den som känner sig tryggare med kranavann. Stranden uppfyller de krav som Håll Sverige Rent ställt. Bland annat tas vattenprover kontinuerligt, utsläpp förekommer inte, och säkerhets- och livräddningsutrustning finns på plats.

Stranden är knappast barnvänlig eftersom det är en erosionsstrand och strandlinjen hålls med hjälp av stora stenar. Badbryggan är rejäl med två breda trappor ner till vattnet som är rimligt djupt nästan med det samma, dock inte så djupt att hopp från bryggan är tillåtet. Här finns färdiga eldstäder, och där får man gärna grilla. Ett bra tips är att ha med ett galler för ändamålet. Använder du engångsgrill så placera den i en eldstad. Då undviker du att skada gräset eller olyckas med "tramp i het sand".

70 år från penna till strand.

För att förbättra miljön i västra Malmö, och egentligen göra den duglig som bostadsområde, skapades parken och stranden av stadsträdgårdsmästarna. Innan badstranden anlades gick det inte att nå vattnet längs denna del av stranden eftersom järnvägen mellan Malmö och Limhamn löpte längs strandkanten, en bit ut i vattnet. Innanför järnvägen bildades gölar med stillastående vatten, som spred en obehaglig lukt över Malmös västra delar.
 
För att åtgärda detta ritades ett förslag till strandpromenad av stads-trädgårdsmästare Wolff år 1890. Strandpromenaden byggdes först 1920, efter omarbetning av Edvard Glaesel och Erik Erstad-Jörgensen. Under efterkrigstiden skapades det sammanhängande strandlandskapet under stadsträdgårdsmästare Åke Steens ledning. I våra dagar har strandpromenaden ytterligare förlängts genom gångbron till Skaniaparken.

Ribban färdigställdes i etapper mellan åren 1924 och ca 1970. Nakenbadplatsen invigdes den 12 augusti 1997 och var från början belägen mellan badhusbryggan och hundbadet. Den flyttades till brygga 10 inför säsongen 2006 och under 2007 utfördes en betydande upprustning. Badplatsen fick ny brygga, toaletter i anslutning och asfalterad väg vilket ger en möjlighet även för rörelsehindrade att sola och bada nakna.

Eftersom nakenbadet på "Ribban" invigdes den 12 aug 1997 skall NF Svanrevet försöka att årligen ordna någon aktivitet på badet just denna dag. Dels för att fira födelsedagen, men också för att propagera för naturismen.

Plats

Brygga 10, Ribbersborg
Limhamnsvägen, Malmö
Sverige
55° 35' 52.3248" N, 12° 56' 25.1052" E
SE

typeOfPlace: