Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Värdegrund

Naturistföreningen Svanrevets Värdegrund

Människovärde

Vi anser att alla människor har lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet, utseende, eventuellt funktionshinder, sexuell läggning, politisk eller religiös övertygelse.

Ambition

Vi strävar till att stärka självkänsla och livskvalité för alla som vill vara delaktiga i vår gemenskap.

Levnadssätt

Vår filosofi med praktiserande av gemensam nakenhet i social gemenskap, där respekt, tolerans, inkludering, vänlighet, omtanke och trygghet för alla ska råda, anser vi leda till ökad självkänsla och förhöjd livskvalité för var och en.