Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

 

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet i mars med en mandattid på två år. Halva styrelsen väljs om varje år för att på så sätt få kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande Håkan Abrahamsson Vald till årsmötet 2024
Kassör Åsa Nicander Vald till årsmötet 2025
Vice ordförande Björn Jönsson Vald till årsmötet 2025
Sekreterare Pia Alphed Vald till årsmötet 2024
Ledamot Ann-Christine Bond Vald till årsmötet 2025
Suppleant 1 Hans Lagerholm Vald till årsmötet 2024
Suppleant 2 Camilla Ivarsson Vald till årsmötet 2025
Suppleant 3 Claes-Henrik Lasses Vald till årsmötet 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer är Catharina Nilsson (till årsmötet 2024) och Anki Andersson (till årsmötet 2025).

Revisorsuppleanter är Karin Jonnergård (till årsmöte 2024) och Jessica Pettersson ( till årsmötet 2025).

Valberedningen (inför årsmöte 2024) består av Mikael Bång (sammankallande), Sture Eklund och Patrik Rosenkvist.