Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styret i VVNF

 Styret

Dersom du vil sende e-post til alle i styret, kan du enkelt gjøre det ved å sende til styret [at] vvnf.org

Angående anonymitet for styremedlemmer, se nederst på sida.

Styret består av følgende personer:

Leder
Ikke på valg.

Olav
Vestfold
E-post: leder [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------
Kasserer
Ikke på valg, 1 år igjen

Morten
Vestfold
E-post: kasserer [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------
Sekretær
Valgt for 2 år 15. august 2020.

Kristin
Vestfold
E-post: sekretar [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------
1. styremedlem 
Ikke på valg, 1 år igjen

Marianne
Telemark
E-post: styremedlem1 [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------
2. styremedlem
Valgt for 2 år 15. august 2020.

Arild
Agder
E-post: styremedlem2 [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------
1. varamedlem
Valgt for 1 år 15. august 2020.

Bjørn
Telemark
E-post: varamedlem1 [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------
2. varamedlem
Valgt for 1 år 15. august 2020.

Per
Vestfold
E-post: varamedlem2 [at] vvnf.org
--------------------------------------------------------------------------------Litt om anonymitet for styremedlemmer

Styret i VVNF mottar fra tid til annen forespørsel om å oppgi styremedlemmers fulle navn på hjemmesiden vår.
I foreningens vedtekter § 4 heter det:"Foreningen ivaretar medlemmenes integritet på best mulig måte."

Dette betyr at også de som sitter i styret skal ha rett til å beholde sin anonymitet.
For noen kan dette dessuten være et kriterie for å påta seg styreverv.
Vi håper at dere alle respekterer dette, siden styremedlemmene uansett kan kontaktes direkte via e-post.

Til toppen ^