Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Personvernerklæring for Vestviken Naturistforening

Personvernerklæring og samtykke til bruk av data hos Vestviken Naturistforening

Personvern handler om tiltro og det er viktig for oss at du kan stole på oss. For at du skal føle deg sikker når du er inne på nettsidene våre er vi nøye med å overholde gjeldende lover og regler når vi behandler de personlige opplysningene du gir oss. Her informerer vi deg om hvordan vi samler inn og behandler slike data. Personvernerklæringen nedenfor angir hvilke opplysninger som registreres om deg når du besøker nettsidene våre, hva vi bruker dem til og hvem du kan kontakte hvis det er noe du lurer på.

Ansvarlig virksomhet og brukers rettigheter

Ansvarlig virksomhet for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger slik datavernlovgivningen definerer det, er Vestviken Naturistforening Org. nr: 994549537 (heretter: Vestviken Naturistforening).

Vestviken Naturistforening kan du kontakte på denne adressen:
– Post: Vestviken Naturistforening, Postboks 67, 3284 Kvelde.
– E-post: post [at] vvnf.org">post [at] vvnf.org

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å sperre eller slette dataene. I så fall kan du kontakte oss på en av disse adressene. Hvis du ønsker å imøtegå Vestviken Naturistforening sin innsamling, bearbeiding eller bruk av opplysningene om deg slik disse personvernbestemmelsene eller deler av dem angir, kan du gjøre innsigelsene dine gjeldende per e-post eller brev til adressen ovenfor.

Innsamling, bearbeiding og bruk av personlige opplysninger

Personlige opplysninger er enkeltopplysninger om faktiske eller personlige forhold omkring en person eller en person som det er mulig å identifisere. Dette gjelder f.eks. navnet ditt, telefonnummeret, adressen og alle opplysninger du gir når du melder deg inn i foreningen, melder deg på et arrangement i vår regi eller oppretter en brukerkonto på våre nettsider.

Vi samler, lagrer og bearbeider opplysningene om deg for bruk i hele prosessen rundt forvaltning av ditt medlemsskap, utsendelse av eventuelle nyhetsbrev og annen medlemsinformasjon, interne markedsføringstiltak for arrangementer i Vestviken Naturistforening og Norsk Naturistforbund sentralt, utsendelse av felles medlemsblad for Norsk Naturistforbund - N-Nytt og Sveriges Naturistförbund - Tillsammans, samt bruk i forbindelse med tjenester, for teknisk administrasjon. Du som medlem har mulighet til å bestemme at du kun ønsker tilgang til medlemsbladet digitalt på våre nettsider.

Brukerkonto

For alle medlemmer som registrerer seg hos oss under «Min konto» på våre nettsider oppretter vi en brukerkonto. Brukerkontoen gir kunden direkte tilgang med passord til sine egne, lagrede personopplysninger og tilgang til seksjoner av våre nettsider som eksklusivt er tilgjengelig for våre medlemmer. Her finner du bl.a. opplysninger om dine samtykker til ulike typer medlemsinformasjon eller du kan redigere personopplysningene dine.

Opprette brukerkonto

Disse opplysningene kreves når du oppretter en brukerkonto (pliktfelt):

  • Etternavn
  • Fornavn
  • Gateadresse
  • Postnummer og poststed
  • E-postadresse
  • Eventuell familietilknytning til andre medlemmer
  • Vedtakelse av foreningens vedtekter
  • Samtykkeerklæring

Faktura- og leveringsadresse og epostadresse trenger vi først når kontigentfaktura for nytt år sendes ut for ditt medlemskap og ved utsendelse av Norsk Naturistforbunds medlemsblad N-Nytt. For slik utsendelse trenger vi riktige opplysninger om navn, adresse og epostadresse.

E-postadressen din trenger vi for å kunne sende deg et velkomstbrev med nødvendig informasjon om medlemsskap når din innmelding er behandlet av styret, og for generelt å kunne kommunisere med deg. Dessuten fungerer e-postadressen som identifikasjon (innloggingsnavn) når du går inn på brukerkontoen din. 

Du kan gå inn på Vestviken Naturistforenings nettsider via brukerkontoen din. Opplysningene blir bare gitt videre med godkjenning fra deg når du registrerer deg.

Hvis du ikke logger deg ut av brukerkontoen vil du automatisk fortsatt være innlogget. Denne funksjonen gjør at du kan bruke noen av tjenestene våre  uten å måtte logge deg inn på brukerkontoen. Av sikkerhetsgrunner må du likevel angi passordet ditt hvis du vil forandre på personlige opplysninger eller sende en bestilling.

Formidling til tredjemann

Personopplysningene videreformidles bare til tredjemann i tilfeller der loven tillater det, til bokføringsformål, markedsføring av arrangementer eller dersom du på forhånd har gitt tillatelse til det for utsendelse av nyhetsbrev, medlemsinformasjon og medlemsblad.

I sammenheng med ditt medlemskap og medlemsforvaltning vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker (nyhetsbrevleverandører, programvareleverandører (regnskap) og betalingsløsninger) få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre medlemsforvaltningen og utsending av nyhetsbrev og medlemsblad. Tjenesteleverandørene har kun adgang til å bruke opplysningene til å utføre sine definerte oppgaver.

Medlemssegment

Når du er medlem hos Vestviken Naturistforening registrerer vi hvilken sivilstand/husstandstype du oppgir å tilhøre, f.eks. om din sivilstand, dette for å gi deg riktig kontingent utfra medlemstype. 

Bruk av dine personopplysninger til markedsføringsformål

I tillegg til å behandle opplysningene dine i forbindelse med ditt medlemsskap hos Vestviken Naturistforening, bruker vi dem til følgende formål: For å kunne forbedre og tilpasse opplevelsen du har av hjemmesiden vår og gjøre den mer kundevennlig; for å kommunisere med deg om ditt medlemsskap og utsendelse av nyhetsbrev om spesielle arrangementer, foreningsinformasjon eller nyhetshendelser som kan være av interesse for deg som medlem.

Vestviken Naturistforening bruker Google Analytics modul for å monitorere nettsidetrafikk og effekt av nettsidebudskap. Gjennom dette verktøyet monitorerer vi klikk på utgående linker, klikk på epost-adresser til foreningen og nedlastinger. Anonymisering av besøkendes ip-adresse og mulighet til å slå av universell nettsidemonitorering er påslått som standard. Vi monitorerer hverken meldinger, søk på nettsiden eller eventuelle reklamer gjennom bruk av Google Analytics.

Du kan til enhver tid motsette deg bruk av personopplysningene dine til reklameformål – helt eller på enkelte områder. Det koster deg ikke mer enn overføringen av meldingen til oss. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til en av kontaktadressene som oppgis under “Ansvarlig selskap og brukers rettigheter” (e-post eller brev).

Nyhetsbrev

For å sende ut nyhetsbrevet bruker vi den e-postadressen du har oppgitt: Vi trenger en bekreftelse fra deg på at du, som eier av e-postadressen, er inneforstått med å motta nyhetsbrevet. Tjenesten vi benytter for utsendelse av nyhetsbrev er Mailchimp. Mailchimp er en webbasert e-postklient. Formålet med vårt nyhetsbrev er å informere medlemmer om arrangementer, foreningsinformasjon og nyhetshendelser om naturisme, foreningsdrift og friluftsliv generelt. Det er frivillig for våre medlemmer om de ønsker å motta nyhetsbrev. Med Mailchimp deles kun din e-post adresse og navn.

For mer informasjon rundt hvordan MailChimp håndterer GDPR, se https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du avbestille det, uten at det oppstår andre kostnader enn for å sende meldingen. Det er tilstrekkelig med en meddelelse i tekstform til en av kontaktadressene som oppgis under “Ansvarlig selskap og brukers rettigheter” (e-post eller brev). Selvfølgelig finnes det også en avbestillingslenke i hvert nyhetsbrev.

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta dine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.