Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Styrelsen

Ordförande:                                           Lars Berglund (vald t.o.m. 2025)
Medlemsansvarig:                                Lars Berglund

Web.ansv.:                                             Jan Ekberg (vald t.o.m. 2026)

Kassör:                                                   Henrik Svensson (vald t.o.m. 2026)

Sekreterare:                                           Anette Isaksson (vald t.o.m. 2026)

Ledamot:                                               Gertie Clefberg  (vald t.o.m. 2026)

                                                              Peter Johansson (vald t.o.m. 2025)

                                                              Ekina Hed  (vald t.o.m. 2026) 

 Suppleant:                                            Hans Hammarlund (vald t.o.m. 2025)

                                                              Josip Kovak (vald t.o.m. 2025)