Skandinavisk Naturistportal | Naturistkarta | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Kontakt

Det finns flera alternativ att komma i kontakt med naturistföreningen Eos:

I första hand via mejl:  naturistforeningen.eos@gmail.com

I andra hand ring vår telefon/-svarare eller skicka sms till: 0700-527 477,  så ringer vi upp så fort som möjligt.
Vill du bli kontaktad per telefon, glöm inte att tydligt lämna ditt telefonnummer, gärna tydligt och upprepat.

I tredje hand skriv till:
Nf Eos
c/o Lars Berglund
Borevägen 6C
141 32 HUDDINGE

Vill du bli Medlem?

Som medlem i vår förening får du en mängd förmåner.

Du blir delaktig i vår härliga gemenskap och du får deltaga i föreningens aktiviteter:
Vårfest, höstfest i samband med höstmöte samt lägre pris för att använda vår bastuvagn när den är på Ågesta naturiststrand samt inträde på Svedmyrabadet (stängt tills vidare).

Du får också förbundstidningen Tillsammans och ett medlemskort som berättigar till en bra rabatt på campingavgifter hos ackrediterade naturistcampingar i Sverige, samt inträde på campingar och bad över hela världen. Du bör ha ett foto i ditt pass försett med föreningens stämpel. Kontakta oss via mail naturistforeningen.eos@gmail.com.

Medlemsavgift för år 2020 är:

375 kr per år för ensamstående
550 kr per år för par
170 kr per år för ensam supportmedlem
320 kr per år för par supportmedlemmar (Supportmedlem i Eos kan bara den bli som har sitt huvudmedlemsskap i en annan förbundsansluten naturistförening)
100 kr per år för ungdomsmedlem (15-25 år)

Provmedlemskap

Provmedlemskap gäller för en månad och kostar 100 kr. Efter den månaden måste provmedlemmen bestämma sig för att bli fullvärdig medlem (+ 275 kr i avgift) eller avstå. Provmedlemskap tecknas på Svedmyrabadet (stängt tills vidare).

Rabatterat medlemskap hösten 2020

Från 1 oktober gäller rabatterat medlemsskap för resten av 2020. 100 kr för ensamstående och 150 kr per par. Från och med januari gäller ordinarie medlemsavgif 375 kr (550 kr par).

 

Medlemsansökan får du/ni vid begäran via mail, direkt på Svedmyrabadet, via telefon 0700-527 477,  eller genom att klicka på medlemsansökan längst ner på denna sida.  Oavsett hur du har erhållit din ansökan, hanteras det enligt det följande.

För att vi ska behandla din/er medlemsansökan, skicka in den samtidigt som du/ni betalar  in avgiften/ -erna
på vårt PlusGiro konto 435 95 93 - 3 eller via Swish 123 536 70 81.
Om du/ni känner behov av ett komplett INF-pass skicka då även med ett passfoto/-n med ditt/era födelsedata och namnteckning på baksidan. Vår medlemssekreterare informerar dig sedan när din ansökan blivit godkänd och översänder information samt medlemskort och pass.
OBS! Det kan ta några veckor innan vi hinner återkomma då vi hanterar nya medlemmar på våra styrelsemöten som hålls ca 1 gång per månad, med uppehåll under sommaren.
Vi vill också gärna träffa dig, så ge dig till känna på något sätt!

Medlemsansökan:

Klicka på länken och spara pdf-filen på din dator. Öppna sedan pdf-filen. Aktivera redigering och fyll i. Skriv ut och underteckna den. Scanna in, spara på datorn och bifoga sedan filen i ett mail till oss, eller skicka den med posten.