Scandinavian Naturist Portal | Naturist map | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Stormskador?

Hej! Är det någon som varit på Myran efter stormen? Pontus o Christina, 22:an

Comments

Har skickat info och bilder via mail men uppskattningsvis så har 40 träd fallit men inga skador på byggnader såvitt vi vet.