Skandinavisk naturistportal | Naturistkart | Dansk Naturist Union - DNU | Norsk naturistforbund - NNF | Sveriges Naturistförbund - SNF | International Naturist Federation - INF-FNI

Årsmøte

Årsmøtet er Oslo naturistforenings høyeste myndighet. Det ordinære årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år, og innkallingen sendes til medlemmene minst seks uker før.

Vedtektene § 5 og vedtektenes forskrifter beskriver hvordan årsmøtet skal avholdes og hvilke punkter som skal være med.

Under finner du innkallinger/årsmøtepapirer og protokoller (referat) fra årsmøtene.

2024

2023

2022

Tidligere år

Årsmøtepapirer og protokoller fra årsmøter før 2022 kan ligge tilgjengelig via søket øverst til høyre. Hvis du ikke finner det der, kan du spørre oss om vi har det liggende ved å sende oss en mail på oslo [punktum] naturistforening [alfakrøll] gmail [punktum] com.